Förnybar energi & kraftproduktion - Trelleborg AB

Vindkraft

Vindkraftverk på land och till havs – turbiner och grundarbete.

Sol- och vattenkraft 

Solen, vågorna och tidvattnet.

Kraftgenerering och el 

Framdrivningsteknologi, elektrisk och elektronisk utrustning.

Kontakta oss

Box 153
SE-231 22 Trelleborg
Besöksadress: Johan Kocksgatan 10
tel: +46 410 670 00
*
*
*
*
*
*
*