Entreprenad- och gruvutrustning - Trelleborg AB

Entreprenadmaskiner 

Traktorgrävare, komprimerande fordon, grävmaskiner, lastmaskiner, mobilkranar och fullortsaggregat (för tunnelborrning).

Entreprenadutrustning 

Blästring, puts- och betongsprutning, betong- och vattenpumpar, statiska lyftkranar.  

Utrustning för gruvor och krossanläggningar 

Ledad dumper, krossar, mudderverk, borr, grävmaskin, väghyvel, draganordningar/banduppfodring, pumpar.

Kontakta oss

Box 153
SE-231 22 Trelleborg
Besöksadress: Johan Kocksgatan 10
tel: +46 410 670 00
*
*
*
*
*
*
*