Din bransch

Lösningar som accelererar utvecklingen i många olika branscher

Trelleborg kan i egenskap av världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar täta, dämpa och skydda kritiska applikationer i krävande miljöer för kunder i alla branscher. Våra innovativa lösningar har utformats för att accelerera utvecklingen och förbättra kundernas prestanda på många olika sätt, som förbättrad funktionalitet, ökad produktivitet, energibesparingar för att bara nämna några få. Läs mer om vad våra lösningar kan göra för skillnad i er verksamhet. 

Tryckeri med högt tryck

Trycktekniken utvecklas och främjas bland annat av ökad produktion av exklusiva förpackningar. Trelleborg är en av få leverantörer som kan uppfylla branschens mer utmanande behov.

Framtidens hamn

Med växande världshandel står hamnar och lotsar inför ett antal stora utmaningar. Trelleborg erbjuder systemet SafePilot för säkrare och effektivare lotsning och hamnförvaltning.  

Friktionsfri funktion

Även om hydraulsystem inte alltid syns finns de överallt. Det är de som bland annat får lyftkranar och grävmaskiner att fungera. Det behövs avancerade tätningar för att hydrauliska system ska fungera effektivt. Sådana tätningar förbättras nu ytterligare av Trelleborg.

Däckprestanda som ger skjuts åt verksamheten

Trelleborgs däcklösningar är utformade för att öka produktiviteten, minska driftkostnaderna och utsläppen samt kostnaderna för arbetskraft. Klicka på diagrammet nedan för mer information. 

2 4 5 6 3 1 7

Bättre plöjningsresultat

Arbetstid 37 min/hektar minskar bränsleförbrukningen samt kostnaderna för underhåll och arbetskraft.

Extra brett täckningsområde

Låg markpackning för hållbar odling och högre avkastning.

Fördelar med den långa livslängden

Däcket håller 860 timmar längre än marknads-genomsnittet och förbättrar kostnadseffektiviteten.

Minskar bränsleförbrukningen

Använder 12 procent mindre bränsle vid landsvägskörning, vilket minskar både utsläppen och kostnaderna.

Hållbara material

BlueTire™-teknologin använder nya, miljövänliga material för bättre hållbarhet.

Kraften att göra skillnad

Överlägset grepp som minskar utsläppen och driftskostnaderna.

Trelleborgs Load Calculator App

Optimera däcktrycket för att förbättra produktiviteten, sänka kostnaderna och skydda jorden.