Viktiga vävar

Viktiga vävar

Hälso- och sjukvården är på jakt efter slitstarka material som är motståndskraftiga mot smitta och brand, samtidigt som de måste vara hållbara och ha god kemisk resistens. Trelleborg bidrar med den senaste tekniken för att komma fram till vilka parametrar som är avgörande.

En sjukhusvistelse tenderar att skapa stress och oro, men Trelleborg bidrar till att säkerställa att medicinska mottagningar har den senaste tekniken för att hålla dig trygg och säker. När du rullas till ett sjukrum är det betryggande att veta att du får en ren, bakteriefri säng att vila i medan du genomgår de medicinska ingrepp du hellre hade sluppit. Trelleborg utvecklar madrassöverdrag som är ogenomträngliga för vätskor och bakterier och som förhindrar korskontaminering mellan de sjukdomar som via patienterna kommer in i sjukhusmiljöer. Trelleborgs belagda vävar har ett polyuretanskikt som hindrar oönskade medier från att tränga ner i sängen.

Beläggningstekniken tillämpas på en mängd olika vävar för hälso- och sjukvård, för flygindustrin och för konsument- och fritidsprodukter. Nyligen utvecklade Trelleborg belagda vävar för de överlevnadsdräkter som oljearbetare bär när de flyger med helikopter till avlägsna oljeplattformar. De måste bära dräkter som skyddar dem om de skulle vara med om en olycka och hamna i det isiga arktiska vattnet, och som håller dem varma, torra och säkra tills de räddas. Campingutrustning är en annan populär tillämpning.

Nya materialkrav tänjer gränserna för vad som är möjligt att tillverka. Det kan vara svårt att hitta den rätta kombinationen av ytvikt och hållfasthet. Ibland handlar det om tygets känsla. För en specifik kundtillämpning kan väven behöva kännas extra mjuk. Eller det kan behövas en mjuk väv som samtidigt har god vidhäftning. Ibland står dessa behov i konflikt med varandra, och det händer att kundens behov förändras mitt i utvecklingsarbetet. Men Trelleborg har tillverkat belagda vävar i mer än 40 år, och är kända för att uppfylla kundernas krav.

För närvarande arbetar Trelleborg med kunder för att utveckla material till tourniqueter, förband som används vid kirurgi och i nödsituationer för att tillförlitligt snöra av blodkärl och stoppa blödning. Om en tourniquet lossnar kan det betyda livsfara. En annan kund efterfrågar bariumimpregnerad väv som ska användas för röntgenundersökning i samband med titthålsoperationer. Tanken är att tydligt kunna se var det kirurgiska instrumentet befinner sig.

Oavsett om Trelleborg har att göra med läkare eller med tillverkningsenheter så ligger den största utmaningen för den medicinska industrin i att förbättra funktionaliteten, göra befintliga produkter bättre och höja prestanda utan att kompromissa med produktens egenskaper. Och samtidigt ta miljöhänsyn. 

Hälso- och sjukvården är på jakt efter slitstarka material som är motståndskraftiga mot smitta och brand, samtidigt som de ändå är estetiskt tilltalande. Allt material måste vara hållbart och ha god kemisk resistens. Det är en utmaning att försöka motsvara alla dessa behov. Men utveckling är ett område där Trelleborg verkligen utmärker sig. 


För mer information besök: www.trelleborg.com/engineered-coated-fabrics