Tät relation

Tät relation

Vattentäthet är den avgörande aspekten för ö- och tunnelprojektet Hongkong–Zhuhai–Macao (HZMB). Trelleborg säkerställer att de 33 tunnelsektionerna belägna på djup ner till 40 meter under havet fortsätter att hålla tätt.

Sedan den officiella starten 2009 av HZMB, ö- och tunnelprojektet Hongkong–Zhuhai–Macaobron som bedrivs av ett joint venture kallat China Communications Construction Co Ltd (CCCC), har arbetet inte upphört för ingenjörerna, teknikerna och de andra medarbetarna, som exempelvis Lin Ming, chefsingenjören som har det övergripande projektledaransvaret.

Zhuhai, en ekonomisk zon med särskilda villkor i Kina, ligger i Guangdongprovinsen, vid Pärlflodens mynningsvik med utflöde i Sydkinesiska havet. Zonen gränsar mot Macao och överblickar Hongkong som ligger på andra sidan av Pärlflodsdeltat. Lin Ming har arbetat i mer än 30 år med många olika byggprojekt för CCCC. Trots det överträffar svårigheterna och riskerna förknippade med detta projekt allt som Lin Ming och hans medarbetare tidigare har upplevt. HZMB-länken, en kombination av bro, tunnel och konstgjorda öar, är 49,9 kilometer lång och binder samman Hongkong, Zhuhai och Macao. Ö- och tunnelprojektet som detta joint venture ansvarar för, utgör en kritisk del av det övergripande byggarbetet och här ingår några av världens mest svårbyggda sänktunnlar samt två konstgjorda öar. 

Förväntad livslängd för HZMB är 120 år och projektet har utformats för att stå emot jordbävningar upp till magnitud 8. Tunnelsektionerna ska klara att hålla tätt under 120 år och kravet på vattentäthet beror på att tunnlarna är nedsänkta, vilket ställer krav högkvalitativa tätningsprodukter. Projektledningsavdelningen bestämde sig inför detta moment för att göra en internationell upphandling. Enligt Lin Ming var konkurrensen hård och flera välkända leverantörer av tätningslösningar föll bort på grund av kraven på mycket specifika tekniska standarder eller brist på erfarenheter från liknande projekt. Trelleborgs offert vann, och bolaget blev ensam leverantör av tätningslösningar för sänktunneln. Projektledningen övervägde många faktorer som produktprestanda, produktdesign och bolagets resultat. Bland de produkter som beställdes ingick Gina-packningar och Omega-tätningar, waterstop-tätningar och många olika tätningstillbehör. 

Ordern från projektledningen är Trelleborgs hittills största vad gäller tunnelinfrastruktur. Enligt Lin Ming kommer projektet att förstärka Trelleborgs varumärke och bolagets ledande ställning inom branschen.

– Vi är mycket nöjda med vår affärsrelation med Trelleborg. Så länge vi arbetar tillsammans med Trelleborg kommer tätningsprodukterna även fortsättningsvis att uppfylla våra krav för våra kommande installationer. Vi har tidigare aldrig åtagit oss ett tekniskt offshore-baserat projekt i denna storleksordning på egen hand. Därför är vi glada över samarbetet med Trelleborg, säger Lin Ming.För mer information, besök: www.trelleborg.com/infrastructure