Ökade krav i en växande värld - Trelleborg AB

Ökade krav i en växande värld

De flesta företag strävar ständigt efter att öka effektiviteten och minska sina kostnader, så även inom processindustrin. Samtidigt måste dessa före tag, oavsett om de är verksamma inom livsmedel, medicin, kemi eller petrokemi uppfylla allt hårdare miljö- och säkerhetskrav. Även om många industrigrenar påverkades av den globala ekonom iska nedgången klarade sig livsmedels - och läkemedelsindustrin förhållandevis bra. 


– Världsbefolkningen växer och allt fler människor får tillgång till industritillverkade livsmedel och läke medel. Så marknaden för dessa produkter växer kontinuerligt, säger Ferdinand Schwabe, Europachef för segmentet Food, Beverage & Pharmaceutical inom Trelleborg Sealing Solutions, som erbjuder ett brett sortiment av polymera tätningar för statisk, linjär samt roter ande tätning, avsedda för den internationella livsmedels- och medicinindustrin. Det handlar inte bara om dagens ökande efterfrågan på snabbmat, utan även om en ökande hälsomedvetenhet hos allmänheten, vilken ökar efterfrågan på livsmedel med begränsat fett- och sockerinnehåll. Detta medför vissa utmaningar. 

– Socker har en konserverande verkan. Produkter med låg sockerhalt blir därför lättare utsatta för påverkan av mikroorganismer.  Livsmedel som tillagas i mikrovågsugn hettas upp under så kort tid att patogena mikroorganismer inte dödas. Detta innebär att hygienstandarden måste höjas i produktionsledet, säger Ferdinand Schwabe.

Behovet av hygienisk konstruktion för att höja produktsäkerheten med bibehållen lönsamhet, ökar efterfrågan på Trelleborgs produkter. Framför allt behöver kunderna material och komponenter som klarar högre temperaturer.

– Hygienisk konstruktion är en central fråga inom livs- och läkemedelsindustrin. Detta ställer hårda krav på tätningarna. Till exempel vill tillverkarna öka rengöringstemperaturerna från 80°C till 140°C för att få effektivare rengöring. Våra tätningar måste klara den påfrestningen, säger Ferdinand Schwabe.

Kunderna kräver nya lösningar och Trelleborgs FoU-avdelningar får jobba hårt för att möta den moderna livsmedelsindustrins hygienkrav. Enligt Ferdinand Schwabe växer branschen. Hans segment noterade nyligen den bästa försäljningsmånaden någonsin, och trenden tycks fortsätta.

– En ledande aktör som Trelleborg har lättare än andra företag att hantera kostnaderna för utveckling och test av de nya elastomerblandningar som krävs för att uppfylla kvalitetsmässiga och juridiska krav, säger han.

Den kemiska industrin, en av de största sektorerna inom processindustrin, är en världsomspännande industri som omsätter 3,7 biljoner dollar varje år och som ständigt växer. Kemiföretagen i Europa och USA är fortfarande de dominerande aktörerna, men tillväxten sker främst i Kina och Indien under massiva investeringar från väst.

Olivier Libes är marknads och produktutvecklingschef för Trelleborg i Clermont-Ferrand, Frankrike, vars kunder är många av världens större kemikalietillverkare. Företaget har nyligen etablerat ett kontor väster om Shanghai i Kina. Orsaken är inte främst att lägga ut produktionen, utan mer att flytta verksamheten dit efterfrågan finns.

– Västerländska företag etablerar sig i Kina, och de vet vad de vill ha gällande kvalitet och prestanda. Vi finns på plats för att ge dem våra lösningar, säger han.

Spill och olyckor vid kemiska och petrokemiska anläggningar under de senaste decennierna har ökat behovet av komponenter och system av högsta kvalitet.

– Inom dessa industrigrenar kan felfunktioner få oerhörda effekter på miljön. Företagen väljer i allt högre grad högkvalitativa produkter. Det är här Trelleborg är starkast och det är här vi kan utveckla oss. Så området är oerhört lovande, säger Olivier Libes.