Fullservice

Fullservice

Med verksamhet på flera globala marknader hjälper Trelleborgs servicekoncept Interfit återförsäljare och tillverkare av gaffeltruckar att ge sina kunder däckservice i särklass.

Interfit levererar smarta däcktjänster på eftermarknaden. Uppdragsgivare är gaffeltrucksleverantörer över hela världen som vill garantera sina kunder snabba och effektiva däckbyten. De kan röra sig om att Interfit tar hand om allt från att besvara kundtjänstsamtal från gaffeltrucksägare och underhållspersonal till att ge kostnadsförslag och skicka ut servicetekniker för att leverera nya truckdäck. 

Interfit kan ta hand om en gaffeltrucksleverantörs hela däckbytesverksamhet och ha ett nära samarbete för att utveckla försäljningen, leverera utbildning och bidra till att marknadsföra eftermarknadsprogrammet. Omkring 90 procent av Interfits kunder är OE-tillverkare som säljer och hyr ut gaffeltruckar samt som har ett service- och reservdelsprogram. Trelleborg samarbetar med alla de större truckleverantörerna. Den andra delen av kundbasen är stora slutanvändare som administrerar betydande egna truckflottor.

Arrangemanget kan variera från fall till fall. Vanligtvis svarar Interfit på servicesamtal från kundens kund som har köpt eller hyrt gaffeltruckar, och skickar hjälp efter behov. På vissa marknader använder Interfit mobila pressar för att byta själva däcket. Men på marknader där trafiksituationen är besvärligare eller där slutkunden är avlägsen är det bättre att byta hela hjulet.

Interfit är nu spindeln i nätet för ett innovativt nytt affärskoncept som kallas I-Rent, som har som mål att öka återförsäljarnas intäkter. Dagens truckföretag har inte kapacitet att erbjuda sina kunder leasing med fullservice. Men med webblösningen I-Rent kommer återförsäljarna att kunna erbjuda avtal om att leverera alla däck som kunderna behöver. Interfit byter då ut truckarnas däck med intervall som styrs av användningen. 


För mer information: www.trelleborg.com/wheels