Full fart framåt inom marina besparingar

Full fart framåt inom marina besparingar

Trelleborg har under en lång tid arbetat aktivt för att ge kunderna ett hållbart mervärde. I och med förvärvet av SeaTechnik, som är baserat i Storbritannien, och dess SSL-teknologi (Ship-Shore Link) kan bolaget erbjuda sina marina kunder ytterligare besparingar genom minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp. 

Trelleborg slutförde nyligen förvärvet av SeaTechnik, som har sin bas i Storbritannien och som är globalt marknadsledande inom SSL, Ship-Shore Link. SeaTechnik inriktar sig på naturgasbranschen som kännetecknas av snabb utveckling, och företaget expanderar snabbt inom marina energibesparingar, genom att specialisera sig på utveckling och tillverkning av marina system.

– För Trelleborg innebär förvärvet att bolaget stärker och bygger vidare på kompetensen inom sektorn för flytande naturgas (LNG). Trelleborg breddar sin produktportfölj och förstärker sin ledande position inom marina system. Vi satsar på tillväxt inom LNG-sektorn och vill kunna erbjuda en helhetslösning, en ”one-stop-shop” för LNG-kunder, baserat på vår befintliga kompetens och kunskap. SeaTechniks portfölj hade redan liknande designkrav; förvärvet gav naturliga synergier och det var ett logiskt steg att ta, säger Richard Hepworth, som leder verksamheten inom marina system på Trelleborg Offshore & Construction.

Före förvärvet hade SeaTechnik samarbetat med Trelleborg på flera användningsområden. 
– Vi har byggt upp vårt anseende som världsledande specialist på SS-länkar inom LNG-området och inom nödstoppssystem. Vi fortsätter nu att utveckla vår ledande position inom energiövervakning och prestandaoptimering för fartyg. SeaTechniks produktutbud kompletterar Trelleborgs verksamhet väl, säger Richard Ceen, VD för SeaTechnik.

Förutom företagets världsledande säkerhetslösningar inom kommunikation mellan fartyg och hamn (SSL), har SeaTechnik i sitt banbrytande utbud teknologier för övervakning av fartygsprestanda (Ship Performance Monitoring, SPM), och optimeringssystem som väsentligt minskar bränsleförbrukningen, kostnaderna samt utsläppen ombord. För SeaTechniks mest avancerade teknologi börjar investeringen betala sig redan efter bara några veckor. 

För de flesta fartygsverksamheter svarar bränslet för den enskilt största rörelsekostnaden. Under 2011 exempelvis förbrukade en större containerlinje 9,4 miljoner ton bränsle, motsvarande en kostnad på cirka 50 miljoner kronor. Det finns med andra ord tydliga fördelar med att minska bränsleförbrukningen, både finansiella och miljörelaterade. SeaTechnik-systemet finns tillgängligt i tre versioner. Dessa system kan monteras på varje typ av fartyg, från oljetanker och LNG-transportfartyg till färjor. Trelleborg tillhandahåller exempelvis systemet för en koltransportflotta med bulkfartyg, som ägs av en kinesisk fartygsoperatör. För att säkerställa att besättningen drar maximal fördel av teknologin tillhandahåller Trelleborg även en träningssimulator för företagets egen marina internutbildning. Samtliga versioner av SeaTechnik-systemet använder sig av komplexa program- och maskinvaror. På nivå tre innebär detta aktiv övervakning och bearbetning av mellan 30 och 50 parametrar ombord. En löpande kontroll säkerställer att de ligger i linje med finjusterade toleranser, samt nyckeltal. På så vis ser man till att fartygsdriften optimeras och bränsleförbrukningen minimeras, från resans start tills fartyget är framme.


För mer information, besökwww.trelleborg.com/Marine-Systems/