Friktionsfri funktion

Friktionsfri funktion

Även om hydraulsystem inte alltid syns finns de överallt. Det är de som bland annat får lyftkranar och grävmaskiner att fungera. Det behövs avancerade tätningar för att hydrauliska system ska fungera effektivt. Sådana tätningar förbättras nu ytterligare av Trelleborg.

Lång livslängd och goda prestanda hos hydrauliska system kräver en tätningskonfiguration mellan kolvstång och cylinder som innehåller flera tätningar. Den bästa lösningen är att använda både en primär och en sekundär tätning. Primärtätningen tar hand om uppgiften att täta mot tryckmediet medan sekundärtätningen bara tar över när det behövs. Eftersom tryckmediet är inneslutet i det hydrauliska systemet arbetar sekundärtätningen under torra förhållanden. Ju effektivare primärtätningen är, desto torrare blir driftförhållanden för sekundärtätningen. Denna brist på smörjning kan leda till slitage, minskad tätningslivslängd och slutligen haveri och stilleståndstid. 

Det här dilemmat med att optimera prestandan hos både primär- och sekundärtätningen har lett till lanseringen av Trelleborg Lubrication Management System, ett nytt område inom vilket Trelleborg satsar tid och resurser på forskning och utveckling. Lubrication management handlar om att anpassa villkoren för de individuella tätningselementen, så att belastningen på varje enskild komponent minskar. Detta ska säkerställa primärtätningens funktion och ge ökad livslängd åt sekundärtätningen.

Det räcker inte att kunna tätningsteknik. Man måste också ha kunskap om driftsförhållandena. För ett tätningssystem gäller att alla delar måste samverka perfekt: tätningar, motgående ytor, tryckvätska och smörjning. Trelleborg Lubrication Management System baseras på en tjockare oljefilm under det första tätningselementet för att minska belastningen på den tätningen. Mängden film som passerar förbi primärtätningen är under kontroll, vanligtvis med hjälp av en integrerad backventil på primärtätningens kontaktyta. Detta innebär att Trelleborg kan hitta den bästa möjliga lösningen trots de många utmaningar som förekommer i hydraulikens värld. Bland dessa utmaningar kan nämnas ökade krav på effekt, prestanda och verkningsgrad. Genom att hydraulsystemen blir allt mindre och lättare ökar trycket och hastigheten hos de hydrauliska applikationerna. Förr eller senare når alla tätningar sina fysiska gränser, men med hjälp av lubrication management kan tätningssystem bli bättre. 


För mer information: www.tss.trelleborg.com