Rörlagningar

Rörlagningar

Renovering av rörstammar från insidan.

Till skillnad från öppna metoder bidrar rörlagningar utan grävning till att spara energi och skydda klimatet, eftersom bygg- och trafikrelaterade utsläpp orsakade av damm och koldioxid som skapas från vägarbeten i form av avfall, grävarbete och transport av schaktmassor undviks.

Med lösningar utan grävarbeten bevaras värdefull yta för trottoarer, trädgårdar, parker och vägar. Det uppstår inga kostnader för återställning och metoder utan grävarbeten är mycket snabbare, vilket sparar både tid och pengar.

Kompletta stambyten med beprövad liner-teknik har en genomsnittlig livslängd på över 50 år.

Lining-metoder har testats och godkänts enligt flera kvalitetssäkrande standarder, bland annat med ett ”Tekniskt godkännande” från tyska DIBt.

Fördelar med Blue Dimension™:

  • Låga utsläpp
  • Energi- och resursbesparande
  • Längre livslängd

Om du vill veta mer om den här lösningen, gå till: Rörlagningar

Läs mer om våra andra Blue Dimension™-lösningar