Buller-och vibrationsisolering

Buller- och vibrationsisolering

Säkerställer en tyst miljö.

Allteftersom urbaniseringen fortskrider, ökar det resulterande bullret och vibrationerna från väg- och spårtrafik i byggnader. Vibrationerna från marken sprids till byggnader via alla ytor som kan överföra vibrationer, vilket i princip gör ytorna till högtalare som förstärker ljudet.

I de allt mer populära byggnaderna med flera användningsområden blir vibrationsisolerande strategier inte bara viktigare, de blir också allt mer komplicerade. Särskilt konsertsalar och teatrar innebär utmanande specifikationer för vibrationsisolering.

Ett vibrationsdämpande lager ser ganska enkelt ut vid första anblicken: ett block som består av lager av gummi och shimplattor i stål. Men det ligger faktiskt mycket arbete bakom utformningen för varje enskild situation. Efter att gummisammansättningen och stålet har valts ut är det viktigt att överväga storleken på lagren och antalet block.

Trelleborgs ljudisoleringslager är utformade för att minska överföringen av buller och vibrationer i byggnader. Trelleborgs projekt för vibrationsisolering omfattar bland annat Disney Concert Hall i Los Angeles, 201 Bishopsgate i London och RACM-byggnaden i Amersfoort i Nederländerna. 

Fördelar med Blue Dimension™:

  • Reducerar buller och vibrationer i byggnader som konsertsalar, mässhallar, bostäder, biografer, operahus och helikopterplattor.

Om du vill veta mer om den här lösningen, gå till: Buller- och vibrationsisolerande lager

Läs mer om våra andra Blue Dimension™-lösningar