Bättre hållbarhet - Trelleborg AB

Hållbarhet i verkligheten

På Trelleborg är vi övertygade om att fördelarna med våra lösningar sträcker sig längre än funktionalitet och prestanda. När det är möjligt ska de även bidra till bättre hållbarhet. Faktum är att många av våra lösningar skyddar både miljön och människor och infrastruktur och tillgångar. De minskar miljöpåverkan genom att spara energi, minska utsläppen och skydda jorden. De gör livet tystare och bekvämare. De gör att stora byggprojekt med tunnlar och skyskrapor kommer att hålla i många generationer. Det är detta vi kallar Blue Dimension™ - Solutions for Better Sustainability.

Blue Dimension™

Blue Dimension™: Vi skyddar miljön 

Våra lösningar minskar miljöpåverkan genom att: spara energi, minska utsläppen, minimera markpackningen inom jordbruket och förlänga produktlivslängden för våra kunder kombinerat med lägre krav på underhåll. 

Blue Dimension™: Vi skyddar människor

Vi gör livet säkrare och bekvämare. Bland våra positiva bidrag till hållbarhetsarbetet hör: bullerdämpning, lager som skyddar byggnader vid jordbävningar samt utveckling av lågfriktionsmaterial för flygplans utrymningsrutschkanor. 

Blue Dimension™: Vi skyddar infrastruktur 

Vi skyddar våra kunders infrastrukturinvesteringar, som broar, tunnlar, järnväg och avloppssystem genom att leverera innovativa lösningar som förbättrar kostnadseffektiviteten och förlänger den operativa livslängden.