Smarta däck lättar på trycket

VIP-däck

Smarta däck lättar på trycket

Precisionsjordbruk håller gradvis på att förvandla lantbruket till en högteknologisk verksamhet. Trelleborg bidrar med en smart hjulkonstruktion. 

Systemet Variabel Inflation Press (VIP) är ett smart, autonomt komplett hjul som automatiskt anpassar däcktrycket på en skördetröska under drift – efter belastning och underlag. VIP-systemet hjälper lantbrukare att optimera ett däcks tryck mot underlaget för att minimera markpackningen och samtidigt öka effektivitet och produktivitet. Ett VIP- utrustat hjul känner om underlaget är väg eller åker. Systemet upptäcker också skillnader i belastning mellan de två däcken på en axel. På en sluttning kan VIP-systemet därför ge däcken på höger och vänster sida olika tryck, för att öka säkerheten, förbättra bärigheten och ge likformigt tryck mot underlaget. Detta förbättrar köregenskaperna och minskar markpackningen. 

Mätningar av trycket och däckets kontaktyta mot underlaget har visat att VIP-systemet minskar belastningen på underlaget med 10 procent. Rent ekonomiskt uppstår två effekter: bättre avkastning nästa säsong och mindre energibehov vid plöjning. Tester har visat upp till 5 procent högre avkastning än med standardhjul. Systemet består av en uppsättning sensorer, en kompakt kompressor som är anpassad till det begränsade utrymmet i fälgen, en magnetventil, några kontaktdon och en central styrenhet för att göra beräkningar och kommunicera data. För att lösa elförsörjning av systemet finns glidkontakter på den inre sidan av fälgen.

Prognoserna pekar på att cirka 20 procent av all odlad mark kommer att tillämpa precisionsjordbruk inom en nära framtid. Trelleborg satsar därför på att vidareutveckla VIP-konceptet tillsammans med andra smarta system. Lantbruksmaskiner blir allt mer beroende av digital teknik, och däcken är en del av den processen. Flera tillverkare har traktorer som levererar driftdata trådlöst till en central server. Sådana data är till nytta för att göra analyser, exempelvis för att optimera arbetsförhållanden eller planera förebyggande underhåll. I den processen saknas avgörande information – nämligen däcktrycket och dess anpassning till faktiska förhållanden. Trelleborg åtgärdar den bristen. 


För mer information: www.trelleborg.com/wheels