Lättar på trycket

Lättar på trycket

En liten men genial ventiltätning från Trelleborg hjälper bilindustrin att minska de batteriproblem som hänger samman med stopp-start-system.

Stopp-start-system blir allt mer populära inom bilindustrin. De kan förbättra bränsleekonomin och samtidigt minska miljöpåverkan. Systemen använder en typ av bly-syra-batterier som går under beteckningen Absorbent Glass Mat (AGM). I sådana batterier finns en glasmatta som absorberar och håller kvar syran, samtidigt som de positiva och negativa plattorna separeras. Detta batteri har många goda egenskaper, som lång livslängd och utmärkt vibrationstålighet. Det är hermetiskt slutet och praktiskt taget spillsäkert, underhållsfritt och helt återvinningsbart.

Stopp-start-tekniken belastar batteriet hårt, för medan motorn är avstängd är batteriet den enda energikällan för bilens alla elektriska system, som luftkonditionering, radio och navigationssystem. I avancerade stopp-start-system, som regenerativ bromsning eller passiv boost, belastas batteriet ännu mera. Förmågan att släppa ut trycket från den mindre gasbildning som uppstår under laddning är en viktig funktion hos AGM-batterier. Det kan leda till explosiva ångor och försämring av batteriets prestanda. 

För att effektivt hantera den frågan har Trelleborg utvecklat Ventseal Light. Det är en patenterad konstruktion som är en kombinerad tätning och tryckstyrd ventil. Ventilen reagerar på låga tryck och öppnas redan vid tryck mellan 50 och 400 mbar, beroende på tillämpningen. När trycket har släppts ut stängs ventilen automatiskt för att förhindra läckage från batteriet. Även om det handlar om en liten komponent jämfört med storleken på batteriet, måste denna kritiska del ge tillförlitlig tätning under batteriets hela livslängd och fungera vid extrema temperaturer. Ventilen klarar intensiv laddning och urladdning, något som blir aktuellt när motorn stoppas och startas för att spara bränsle. Med allt strängare lagar kring bränsleförbrukning har stopp-start-system blivit mer attraktiva, eftersom de kan minska bränsleförbrukningen med mellan 2 och 10 procent. För mer information: www.tss.trelleborg.com