Bättre funktion - Trelleborg AB

Överlägsna lösningar för kritiska applikationer 

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Trelleborg har mer än 100 års erfarenhet av att utveckla polymertekniska lösningar, och bolaget är därför unikt välutrustat för uppdraget att utveckla innovativa, kundanpassade lösningar i valda segment. Våra lösningar uppfyller kunderna hårda krav inom olika användningsområden, förbättrar funktionaliteten för både produkter och system, vilket ger många fördelar som förbättrade prestanda, ökad drifttillförlitlighet, minskad stilleståndstid, enklare och bekvämare användning. 

Täta

Trelleborgs lösningar säkrar och förbättrar funktionen i kundernas produkter och system. Trelleborg optimerar polymerers egenskaper som friktion, flexibilitet och elasticitet för att tillhandahålla kundanpassade tekniska tätningslösningar för kritiska applikationer världen över.

Dämpa

En optimerad dämpningslösning från Trelleborg minimerar buller och vibrationer samtidigt som resultatet förbättras och verksamheten effektiviseras. Trelleborg utvecklar skräddarsydda polymerer med optimerade egenskaper som isolering och styvhet, för att tillhandahålla tekniska dämpningslösningar för kritiska applikationer världen över.

Skydda

En optimerad, skyddande lösning från Trelleborg ger bästa möjliga motstånd mot påfrestningar med såväl naturligt som mänskligt ursprung i kundernas applikationer. Trelleborg optimerar egenskaper som isoleringsförmåga, hållbarhet och flexibilitet i polymerbaserade lösningar som skyddar människor, miljö och infrastruktur.