Stabilt läge med tätningsteknik

Stabilt läge med tätningsteknik

Ett avancerat system för att tillverka gummitätningar gör gjutning av stora betongrör mycket effektivare. Trelleborgs tätningar säkerställer att rörskarvarna blir täta. 

De väldiga betongrör som används för avlopp och kulvertar ser ut som ganska enkla produkter – det är väl bara att hälla betong i en form och vänta tills den stelnar? Men att tillverka betongrör är i själva verket en mycket krävande process. Det krävs betong av rätt konsistens och intensiv vibrering så att massan packas korrekt. 

Rör gjuts vanligtvis i vertikala gjutformar och kan väga över sju ton, beroende på diametern. Rör med integrerade tätningssystem har ingjutna gummitätningar för att säkerställa att det inte uppstår läckage när rörsektioner sätts ihop på installationsplatsen. Men vibreringen som behövs för betongen är mindre lyckad ur tätningens synvinkel, eftersom den kan komma att förskjutas i gjutformen. Metoden att integrera tätningar i prefabricerade rör är mer än 35 år gammal, men tills nyligen har det oftast handlat om kompromisslösningar. 

Det har förändrats tack vare Trelleborgs Forsheda F165. F165 är ett rörtätningssystem som kombinerar två kvaliteter av gummi för att skapa en integrerad tätning som håller sig på plats under tillverkningen trots vibreringen. Ett hårdare gummi ger överlägsen inspänning mot stålstrukturen som används i gjutningsprocessen. Det minskar risken för att tätningen kommer ur läge. Den största fördelen är tätningens stabilitet under gjutprocessen. En rörtillverkare kan inte avgöra om en tätning har flyttat sig förrän röret har härdat. Om så visar sig vara fallet finns inget annat val än att skrota röret. Men F165 kan minska skrotningsgraden avsevärt. Förutom att tillverkningsprocessen blir enklare så förenklar F165 även rörläggningsprocessen. Tätningen kräver mindre personal i rörgraven och passar utmärkt för mekaniserad rörläggning, vilket gör att det blir färre hälso- och säkerhetsfrågor att tänka på. För mer information: www.trelleborg.com/pipe-seals