Lagre kostnader pa sikt

Lägre kostnader på sikt

De innovativa epros®DrainSystems-lösningarna ger bättre kostnadseffektivitet tack vare en både grävfri och prisvärd metod för reparation av avloppsledningar och andra rörledningar i byggnader och fabriker. 

Förutom rörtätningar erbjuder Trelleborg även lösningar på marknaden för reparation och renoveringar av avloppsrör och avloppsnät. Trelleborg epros hör till de ledande specialistföretagen inom innovativa tekniker för underhåll av avloppsnätet. Trelleborg epros borgar för mer än 20 års erfarenhet av att utveckla avancerade tekniska system för moderna renoveringar där man inte behöver gräva upp rören först.  

Sådan grävfria lösningar har specifikt utformats för underhåll och reparationer av rörledningar, gatubrunnar (nedstigningsbrunnar) och avloppsnät. All reparationsrelaterad verksamhet kan utföras utan att man behöver sätta spaden i jorden, vilket är ett både praktiskt och ekonomiskt alternativ till traditionella reparationer där man ibland måste gräva upp en hel gata. 

Ingen grävning innebär att samhället störs mindre och en annan fördel är den minskade energianvändningen samt mindre belastning på klimatet i och med att det inte blir tal om damm och koldioxidutsläpp från anläggningsarbetet och dessutom slipper man trafikstockningar och trafikomledningar. 

De grävfria metoderna minskar den övergripande kostnaden för projektet, jämfört med traditionella tekniker. En annan stor fördel är att metoden underlättar en renovering i ett tidigt skede, vilket ger möjligheter att förebygga en fullständig renovering av systemen, och därmed undviks andra merkostnader i samband med ett sådant scenario. 

Med ett unikt utbud av certifierade byggnadsprodukter inom området för grävfria renoveringslösningar befinner sig Trelleborg i en unik position för att kunna hjälpa kunderna att väsentligt förbättra kostnadseffektiviteten i projekt som omfattar reparationer av rörledningar.


För mer information, gå till: www.trelleborg.com/pipe-seals