Framtidens hamn

Framtidens hamn

Med växande världshandel står hamnar och lotsar inför ett antal stora utmaningar. Trelleborg erbjuder systemet SafePilot för säkrare och effektivare lotsning och hamnförvaltning.  

För att öka lönsamheten tenderar lastfartygen att bli större. På många platser är det svårt att bygga ut hamnarna i motsvarande grad och det leder till allvarliga säkerhetsproblem och brist på kajutrymme. Flaskhalseffekter förvärras av att fartygens befäl ofta inte kan precisera sina ankomsttider. Omkring 45 procent av alla containerfartyg är försenade med mer än åtta timmar. Det finns en enorm potential för ökad effektivitet.

SafePilot Portable Pilot Unit (PPU) förser lotsar med en verktygslåda som hjälper dem med olika typer av information och uppgifter, från navigering till administrativt arbete. PPU består av en lätt och mycket noggrann GPS-enhet med en precision på någon centimeter (i den mest avancerade modellen), och en surfplatta (Ipad) med lotsningsprogramvara. PPU är extremt enkel att använda. Med ett tryck på skärmen får lotsen tillgång till alla relevanta data via en 3G-länk, uppdaterade och i realtid. Till exempel kan lotsen lägga in senast registrerade djup på ett sjökort, och därigenom se exakt hur fartyget bör styras. Det ingår även ett system för prognoser som hjälper till att styra fartygets rörelser med stor precision och minskar behovet av justeringar. Lotsen får överblick över all fartygstrafik i hamnen och dess närhet, och även information om väder, i realtid. Lotsen får dessutom tillgång till en databas över fartyg som lotsats tidigare.

Trelleborgs system gör det lättare för lotsen att göra ett bra jobb, snabbare och säkrare. Det modulbaserade SafePilot-systemet kan byggas ut till ett fullskaligt lots- och hamnförvaltningssystem med alla hamn- och lotsfunktioner, integrerade databaser och scheman, full transparens, effektivt informationsutbyte och tillgång till relevant information i realtid. Systemet kan även anpassas för att uppfylla behoven i en specifik hamn. Trelleborg hjälper till att bygga framtidens smarta hamnar och är den enda tillverkaren som erbjuder en helhetslösning, vilket är unikt i branschen. 


För mer information: www.trelleborg.com/marine-systems