Forbattra tryckpressprestandan

Förbättra tryckpressprestandan

Trelleborgs högpresterande tryckdukar kan spelat en betydelsefull roll i förbättringen av tryckpressarnas produktivitet. 

Trelleborg är världsledande inom tryckdukstillverkning och har mer än 50 års erfarenhet på området. Vi har ett aktivt samarbete med ledande tillverkare av tryckeriutrustning för att kunna tillhandahålla lösningar för olika applikationer.

Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att kunna tillhandahålla optimala lösningar. Våra tryckdukar kan vara en avgörande faktor för att förbättra produktiviteten genom att papperssvinnet och energianvändningen minskar, tiden fram till tryckstart förkortas och papperssläppet effektiviseras för att undvika kostsam pappersbrottrelaterad stilleståndstid.

Trelleborg hjälpte tidningstryckeriet Broughton Printers i Storbritannien med att säkerställa en hög driftsäkerhet. Sedan bolaget bytte till Trelleborgs nya Vulcan Metal News 10, kommer man upp i 20 miljoner tryck från tryckdukarna.

Tryckdukarna används i en tryckpress av märket KBA Commander, med fem trycktorn, som ”troligen är den hårdast arbetande tryckpressen i Storbritannien”, enligt John Coombs, som är verksamhetsansvarig:

– Tryckpressen producerar normalt 68 000 tidningar i timmen på dagen, och under nattskiftet producerar vi cirka 350 000 nummer tidningen Daily Star, med kapacitet för 80 sidor i fyrfärg. Tryckpressen går varm under dagen när vi producerar en blandning av vecko- och dagstidningar åt Johnstone Press, säger John Coombs.

 – Vi har fått utmärkt support från Trelleborg och Manroland, bolagets distributör i Storbritannien, som vi har haft ett nära samarbete med för att skräddarsy en ny tryckduk av metall för KBA Commander. Vi är mycket nöjda med den jämna tryckkvaliteten, prestandan och livslängden. I de normala underhållsrutinerna ingår förebyggande underhåll där vi byter tryckdukar var tredje månad. Då har de vanligtvis varit på plats under 20 miljoner tryck, säger John Coombs.För mer information, gå till: www.trelleborg.com/printing