Affärsaccelerator - Trelleborg AB

2 4 5 6 3 1 7

Bättre plöjningsresultat

Arbetstid 37 min/hektar minskar bränsleförbrukningen samt kostnaderna för underhåll och arbetskraft.

Extra brett täckningsområde

Låg markpackning för hållbar odling och högre avkastning.

Fördelar med den långa livslängden

Däcket håller 860 timmar längre än marknads-genomsnittet och förbättrar kostnadseffektiviteten.

Minskar bränsleförbrukningen

Använder 12 procent mindre bränsle vid landsvägskörning, vilket minskar både utsläppen och kostnaderna.

Hållbara material

BlueTire™-teknologin använder nya, miljövänliga material för bättre hållbarhet.

Kraften att göra skillnad

Överlägset grepp som minskar utsläppen och driftskostnaderna.

Trelleborgs Load Calculator App

Optimera däcktrycket för att förbättra produktiviteten, sänka kostnaderna och skydda jorden.