Relaterad Information
Våra golv
Kontakt


 

Miljö

De flesta länderna ökar prioriteten av miljöbetingade frågor på sina dagord- ningar. Verkningen och internationaliseringen av den här tydliga trenden ökar. På Trelleborg följer vi förändringen i omvärlden från ett långsiktigt, strategiskt perspektiv och vårt företag anpassar sig kontinuerligt till våra kunders krav och till samhällets syn på miljöbetingade frågor.

Trelleborgkoncernen betraktar miljön som en central fråga och den tas på stort allvar. Vi arbetar med miljöbetingade förbättringar systematiskt.

Golvprodukterna från Trelleborg Rubber Flooring är deklarerade enligt ISO 14021, självdeklarerade miljökrav, och GBR’s beskrivning av gods.

Vårt mål är att bidraga till en bibehållen utveckling, dvs att möta våra behov av en hälsosam miljö och människans välbefinnande idag utan att äventyra nästa generations liv.

Trelleborgskoncernen har en kommitté som inspekterar alla nya kemikalier som köps in. Kommittén består av kemister, doktorer och säkerhetsrepresentanter för miljön, externa såväl som interna.

Varför är Trelleborg Rubber Flooring bra för miljön?

  • Våra golv är halogenfria, innehåller inga HA-oljor eller ftalater. Det mesta innehållet i materialet är naturliga fyllmedel såsom krita och kaolin. Våra golv innehåller inga tungmetaller (som Pb, Cd).

  • Gummi är mycket svårt att limma. Vanligtvis är det svårt att installera ett konventionellt gummigolv med vattenbaserat golvlim, eftersom vidhäftningen mellan gummi och lim är dålig. Med Trelleborgs filtbaksida kan man använda de flesta vattenbaserade golvlim med mycket bra vidhäftning och slutresultat.
Ladda hem våra miljövarudeklarationer här:


Checker  [pdf]
Checker stud  [pdf]
 

Senast uppdaterad 2011-11-25 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande