Mångfald - Trelleborg AB

Olikheter är det som gör skillnad

I Trelleborg är mångfald en styrka. Vi arbetar aktivt för att lyfta fram denna fråga. Tre av de viktigaste områdena rör ålder, etniskt ursprung och kön. 

Ålder

En kärnfråga för kunskapsdominerade verksamheter är förmågan att rekrytera unga talanger. Företaget strävar efter en balanserad åldersfördelning.

Etnicitet

En grundläggande regel är att Trelleborgs ledare och chefer bör rekryteras lokalt. Samtliga affärsenheter har denna policy. 

Kön

I en teknisk miljö är det en utmaning att nå målet med en för verksamheten balanserad könsfördelning på samtliga ledarskapsnivåer. Trelleborg har satt som mål att öka andelen kvinnliga ledare (nivå 4-5) från 2016. Ett sätt att nå detta mål är att aktivt söka kvinnliga ledarskapskandidater för samtliga chefspositioner.

Ladda ner CR-redovisningen 

CR-stories

Läs om hur vår CR-aktiviteter bidrar till Trelleborgs resultat. 

CR-kontakter

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

Kommunikationsdirektör
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil