Stå inte still

Mining-sorting-and-processing
Kostsamma, oplanerade stopp är varje anläggningschefs mardröm. För tung, kapitalintensiv industri som gruvföretag är proaktivt underhåll och komponenter som garanterar optimal prestanda och tillförlitlighet ett absolut krav.

Gruvoperatörer måste maximera intäkterna från gruvdriften, arbeta extremt effektivt och ständigt hitta nya produktivitetsvinster. De har inte råd att köra sina maskiner i botten eller förlita sig på komponenter som inte håller högsta kvalitet. Att undvika kostnadskrävande stopp och haverier är en prioritet, då gruvdrift är extremt krävande med mycket höga förväntningar på genomströmningsvolym. Förlängning av planerade underhållsintervall (det vill säga färre stopp) har en positiv inverkan på företagets resultaträkning. 

Stilleståndstid är ett allvarligt problem för gruvindustrin och experter på gruvdrift och materialbearbetning är på ständig jakt efter sätt att förbättra utrustningen som krossar, mal och transporterar malm. Den totala kostnaden för oförutsedda driftstopp i en gruva kan vara upp till 15 gånger så hög som den för ett planerat stopp. Gruvutrustning är särskilt utsatt för haverier eftersom den måste hantera stora volymer av grovt material hela dygnet, något som riskerar att ta knäcken på vilken maskin som helst. Därför måste de komponenter som används garantera optimal prestanda och tillförlitlighet, så att oplanerade underhålls- eller utbytesingrepp minimeras eller elimineras.

– Under de senaste åren har marknaden fokuserat på kostnadsminskning och tillgänglighet. Inom Trelleborg har vi kunnat hjälpa våra kunder genom att dela med oss av vår expertis inom inköp och tillverkning. Detta har lett till betydande materialförbättringar samtidigt som kostnaderna har kapats, säger Colin Turnbull, ansvarig för gruvutrustning inom Trelleborg Industrial Solutions i Australien.

Ett problem i dagens gruvor är hantering av våta och klibbiga malmer. De tenderar att sätta igen rännorna där malmen transporteras, framför allt när det gäller större mängder av den finare malmen. Den våta malmen är ett vanligt hinder för att uppnå fastställda process- och produktionsmål. Materialet fastnar på ytor, framför allt på rännornas infodringar, och bromsar materialflödet. Fenomenet sänker processhastigheten samt ger upphov till oplanerade driftstopp och många timmars arbete med högtryckssprutor för att lösa upp propparna.

Det finns mängder av malmrännor i processanläggningarna, och deras prestanda och underhåll är avgörande för att upprätthålla produktiviteten. Infodringen spelar en viktig roll för att skydda rännorna mot slag och förslitning, samtidigt som de ska minska eller eliminera ansamling av material. 

Vanliga infodringar för malmrännor är enkla konstruktioner av metall eller gummi som skyddar rännväggarna mot nötning och skador. En stor nackdel med dessa system är dock deras oförmåga att hindra material från att klumpa ihop sig, vilket beror på deras styva konstruktion.

Dessutom brukar ränninfodringar vara besvärliga att installera och demontera. Det kan krävas långvariga stopp för att byta ut infodringarna på ett säkert sätt. Trelleborg har konstruerat och tillverkat en skräddarsydd lösning, Flexible Lining System (FLS). Den modulära lösningen består av en serie gummipaneler, eller ”fingrar”, monterade längs rännornas väggar. 

Systemet bygger på formlåsning med fast passning istället för konventionell montering med skruvförband. När man byter ut fingrarna behövs inga byggnadsställningar och ingen personal på utsidan av rännan. Det sparar mycket pengar för verksamheten och eliminerar risker i samband med arbete på höjd.

Trelleborgs ingenjörsteam har konstruerat ett system med upphängningskonsoler som passar rännans befintliga borrhålsmönster. Därmed behöver rännorna inte byggas om. Lösningen gör det enkelt att uppgradera rännorna till ett högflexibelt infodringssystem som är beständigt mot ansamling av material. Trelleborgs FLSsystem kan levereras med fingrar i keramisk komposit för de mest utsatta punkterna. Detta ökar systemets totala hållbarhet och hindrar effektivt att vått och klibbigt material fastnar i rännorna. Fingrarna av keramisk komposit minskar sannolikheten för oplanerat underhåll och ökar intervallen mellan driftstopp avsevärt.   

– Erfarenheterna från installationen av FLS hos en av våra viktigaste järnmalmskunder har varit extremt positiva. Det beror främst på att systemet är så enkelt att installera. Monteringen gick smidigt och inte en enda efterjustering behövdes, säger Colin Turnbull.

Gruvutrustning

Trelleborg tillverkar och konstruerar produkter och lösningar för gruvindustrin, lösningar som dämpar vibrationer och hanterar tryck under de mest extrema driftförhållanden. Bland produkterna kan nämnas:

  • En mängd olika slangar, expansionsfogar och förformade slangkrökar inklusive slurryslangar, sugslangar, utloppsslangar, skarvslangar och distributionsslangar.
  • Infodringar för rännor, fickor, avlänkningsplåtar och bearbetningsutrustning.
  • Siktsystem, ett lätt och flexibelt alternativ till konventionella ståltrådsmattor. 
  • Ett komplett sortiment av gummiinfodringar för transportörer, uppbyggda av skikt med olika hårdheter och med färgade skikt.

Dessutom tillverkar Trelleborg däck och band till entreprenadmaskiner som används i gruvan, liksom tätningar till hydrauliken i gruvfordon och gruv maskiner. Dessa tätningskonfigurationer är speciellt konstruerade för att undvika att hårda partiklar tränger in i hydrauliska system. Detta minimerar förslitningen och ökar livslängden. 

 För mer information, besök:
www.trelleborg.com/engineered-productsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com