Perfekt kemi

Train transporting chemicals through forest
Vårt moderna liv är beroende av kemikalier. Men att transportera dem på ett säkert sätt kräver både omfattande logistik och avancerad tätningsteknik.

Kemikalier är byggstenarna i vår vardag, oavsett om det gäller odlingen av vår mat, sängarna vi sover i, skorna vi går i eller bilarna vi kör.

 

För att få perspektiv på kemikaliernas betydelse räcker det att titta på FN:s miljöprogram Global Chemicals Outlook II: Här värderas den globala kemiska industrin 2017 till över 5 biljoner USD — och värdet förutses fördubblas till år 2030.

 

Slutanvändarna av kemikalier är spridda över alla kontinenter. Att transportera dessa enorma mängder kemiskt material till produktionsanläggningar med tåg, lastbilar, fartyg eller flyg är i sig en massiv industri. Enbart inom usa — rapporterar American Chemistry Council — transporterades 2018 cirka 970 miljoner ton kemikalier.

 

Oavsett typen av kemikalier behöver såväl producenter som konsumenter säkra, effektiva och kostnadseffektiva transportmetoder. Hjärtat i varje transportsystem för kemikalier är en tank som den aktuella substansen pumpas till, för vidare transport till målet. Pumpar, ventiler och tätningar som är involverade i fyllning och tömning av tankarna vid kemikalietransportens start- och slutpunkter är avgörande för att skadliga ämnen inte ska läcka ut i miljön. Tätningar måste fungera bra och fungera länge, oavsett hur aggressiva kemikalierna är.

 

Med sin omfattande kunskap om tätningsteknik har Trelleborg Sealing Solutions gjort stora framsteg i utvecklingen av tätningslösningar för kemiska produkter, särskilt när det gäller transporter.

 

Thijs Menzel, ansvarig för kemikalietransportsegmentet inom Trelleborg Sealing Solutions, förklarar:

— För att göra transporter så effektiva och ekonomiska som möjligt för transportföretaget är idealet att samma pump och samma ventiler används i tanken, oavsett vilken kemikalie som transporteras.

 

Thijs Menzel tillägger att tätningar måste hålla länge för att undvika driftstopp, oplanerat underhåll och pumpbyte. Dessutom kan det uppstå miljöfara om en eller flera tätningar skulle haverera.

 

— Tätningsmaterialet i pumpen och ventilerna måste vara beständigt mot alla kemikalier som kan bli aktuella att transportera i tankarna, säger Thijs Menzel. 

 

Här måste man också beakta vilka miljöförhållanden som tankarna kan utsättas för — från vinterköld till ökenvärme. Det är oerhört svårt att utveckla en universell tätningslösning som kan fungera i båda dessa extremer.

 

Trelleborg Trelleborg har dock en lösning. Trelleborgs material för kemikalietätningar är baserade på en förening som kallas perfluoroelastomer, som kombinerar goda tätningsegenskaper med motståndskraft mot de allra aggressivaste kemikalierna.

 

Trelleborg hade redan utvecklat två elastomerblandningar för användning inom andra industrisegment och det verkade rimligt att dessa skulle fungera även för kemikalietransporter.

 

Trelleborg testade materialen noggrant och båda visade sig prestera bra, särskilt i jämförelse med konkurrerande tätningsmaterial. Företaget har nu gjort dessa elastomerblandningar tillgängliga för en rad tätningar som kan uppfylla de olika behoven inom delsegmentet kemikalietransporter, oavsett om det handlar om lastbilar i citytrafik eller tåg i avlägsna bergspass.