Djupdykning

Triton-36000
Resor till exotiska platser publiceras och delas regelbundet på sociala medier i realtid och det verkar inte finnas många vita fläckar kvar på kartan. En plats som hittills varit okänd är botten av världens hav.

Five Deeps Expedition är en årslång resa som inleddes i slutet av 2018. Projektet ska med ett bemannat undervattensfartyg, Limiting Factor, ta sig till den djupaste punkten i var och en av världens fem oceaner. Det är inte bara en fråga om att utforska platser som aldrig har besökts tidigare, utan målet är även att verifiera att det är tekniskt möjligt liksom att utföra vetenskapliga uppdrag. 

Sedan expeditionen inleddes har den satt fart på fantasin världen över. Värdet av de resultat som expeditionen har uppnått är i klass med människans första besök på månen. Varje dyk som genomförs i samband med Five Deeps är ett unikum, och rekorden läggs på hög. Förutom att dyka djupt ner i okänt territorium har expeditionen upptäckt nya undervattensarter. 

Victor Vescovo, amerikansk upptäcktsresande, initiativtagare och andrepilot i projektet Five Deeps Expedition, har en livslång passion för forskningsresor. Han har nått den högsta toppen på alla sju kontinenterna, inklusive Mount Everest, och har besökt både Nord- och Sydpolen. När Five Deeps Expedition avslutas 2019 kan Victor Vescovo vara den första personen i historien som varit på toppen av alla kontinenter, på båda polerna och på botten av alla oceaner.

Det har krävts tre år av intensiva ansträngningar från några av världens ledande oceanografer, ubåtsingenjörer och forskare att möjlig göra Victor Vescovos historiska försök i samband med Five Deeps-expeditionen.

Trelleborg Offshore & Construction har spelat en viktig roll i utvecklingen av Limiting Factor. Sex flytmoduler tillverkade  Trelleborgs syntaktiska skum TG-11500 med låg densitet och mycket hög prestanda har levererats enligt specifikationer från u-båtsbyggaren Triton Submarines LLC. Samma syntaktiska skum levererades också till Triton för att användas i u-båtens ”landare”. Dessa innehåller många olika typer av vetenskapliga instrument samt styrnings- och positioneringsutrustning.

— Det övergripande syftet med vårt projekt var att farkosten skulle klara upprepade dyk till maximalt djup. Trelleborg har spelat en mycket viktig roll i det sammanhanget, säger Alan Green, projektledare inom Triton Submarines.

Trelleborg samarbetade initialt med Triton Submarines i det banbrytande projektet via ett brittiskt konstruktionsföretag och senare som teknisk partner via verksam heten i USA. 

— Så snart flytkraftsmodulerna hade tillverkats av Trelleborg certifierades de av den internationella sjöfartsmyndigheten DNV-GL, säger Stephen Sloan, kommersiellt ansvarig inom Trelleborg Offshore & Construction.

Certifieringstestet ägde rum vid Krylov State Research Center i Sankt Petersburg, Ryssland. Här ingick omfattande, upprepade dyk efter hårda materialkvalificeringstest och fullskalig cyklisk tryck testning av de faktiska modulerna, ända till 120 procent av maximalt havsdjup, vilket motsvarar 20 000 psi — nästan 1 400 bar. 

— Över tusen olika tester genomfördes på Trelleborgs syntaktiska skum TG-11500 under övervakning av DNV-GL under en sexmånadersperiod, säger Stephen Sloan. 

När testningen var klar kom flytkraftsblocken tillbaka från Ryssland till Storbritannien för att slutbearbetas. Därvid applicerades en elastomerbeläggning i polyuretan på blocken. De vita flytkraftsblocken från Trelleborg utgör en ansenlig del av skrovet på det bemannade undervattensfartyget.

— Ingen har tidigare försökt sig på en expedition av denna storlek och omfattning.

Materialet i sig har bidragit till uppdragets framgång och till de nya rekord som sätts vid varje dyk, säger Stephen Sloan. 

Five Deeps handlar lika mycket om vetenskap som om extrema upptäcktsresor. Expeditionens vetenskapliga program leds av Alan Jamieson, marinbiolog vid Newcastle University i Storbritannien. Fynd från dessa extrema djup kommer att delas med oceanografisk och miljövetenskaplig akademi världen över.

I maj 2019 nådde Five Deeps Expedition för fjärde gången framgångsrikt botten av en av världens fem oceaner. Teamet slutförde ett uppdrag att nå vad som brukar kallas den djupaste punkten på planeten: Challengerdjupet i Marianergraven i Stilla havet. 

— Trelleborg-teamet tog fram en fantastisk produkt, och det har bevisats under de senaste veckorna. Det är en fantastisk prestation, fem dyk i Marianergraven på tio dagar. Kapaciteten för konstruktion, tillverkning och teknik samt Trelleborg-teamets kombinerade insatser har producerat något som verkligen är i världsklass, säger Alan Green. 

 


För mer information, besök:
https://www.trelleborg.com/en/applied-technologiesDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.comBilder copyright Triton Submarines and the Five Deeps Expedition