Trelleborg övergår till förnybar energi i sin anläggning i Sri Lanka

Trelleborg Wheel Systems kommer att bygga om sin Sri Lanka-anläggnings ångproduktionsprocess genom att installera en avancerad biobränslepanna. Investering kommer inte bara att minska anläggningens klimatpåverkan, utan också förbättra produktionseffektiviteten. Trelleborgs anläggning som ligger i Makola, nära Colombo, har över 850 anställda och tillverkar massiva däck till materialhanteringsfordon och fordon för hamnverksamhet, samt pneumatiska däck till lättare jordbruksmaskiner.
Ångproduktionen är nödvändig för vulkningen av däcken, men sköts traditionellt av en oljepanna som släpper ut stora mängder koldioxid. Nu investerar Trelleborg i en avancerad biobränslepanna som minskar koldioxidutsläppen med över 90 procent. Projektet har påbörjats och den nya processen kommer att tas i drift fullt ut i juni 2019.

– Investeringen ligger i linje med vårt mål att hantera vår miljöpåverkan i däckets hela livscykel, från design till slutet på livscykeln, för att rejält minska koldioxidutsläppen från både produktionsprocesser och produkter. Installationen av den nya biobränslepannan kommer också att förbättra kostnadseffektiviteten i förädlingsprocessen och minska påverkan från råvaruvariationer för kunderna, samtidigt som vi bibehåller produkternas konkurrenskraft på marknaden. Initiativet ligger också i linje med Trelleborgs hållbarhetskoncept Blue DimensionTM som fokuserar på att kombinera miljöfördelar med kundfördelar i fråga om högre effektivitet och produktivitet, säger Paolo Pompei, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems.

Den traditionella däcktillverkningen på anläggningen står idag för över 11 000 ton koldioxidekvivalenter och förbrukar 3,5 miljoner liter eldningsolja per år. Med införandet av biomassasystemet minskar koldioxidavtrycket till under 1 000 ton koldioxidekvivalenter per år, vilket motsvarar en 90-procentig minskning. Den biomassa som krävs för produktionen kommer helt och hållet att levereras av lokala producenter, vilket ger kortare transporter och minskar koldioxidavtrycket ytterligare samt stödjer den lokala ekonomin. 

Detta är bara ett av många initiativ som Trelleborg har lanserat på sina anläggningar runt om i världen för att motverka negativa klimatförändringar samt ligga i framkant i branschen och samtidigt bidra till införandet av förnybar energi. 
 
 


För mer information om besök: www.trelleborg.com/wheels

 

Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com


Klicka här för att beställa högupplösta bilder