Trelleborg lanserar ny underhållstjänst för bryggsystem

Trelleborg lanserar ny underhållstjänst för bryggsystem

Trelleborgs har lanserat en ny underhållstjänst för bryggsystem, Boat Landing Systems, BLS. Den nya tjänsten är utformad för att identifiera försämringar av bryggsystemen innan de hinner orsaka skador på havsbaserade plattformars och förtöjningssystems konstruktion, vilket kan orsaka stora kostnader och driftstopp.

Eftersom BLS ofta används i projekt på avsides belägna platser, är det extra viktigt att de är robusta och pålitliga. Trelleborgs nya underhållstjänst omfattar en årlig undersökning som är utformad för att upptäcka sprickor i gummibeläggningen, fogar som håller på att släppa, permanenta deformationer samt korrosion. I och med denna undersökning kan Trelleborg identifiera degraderingen innan det blir ett problem på plattformen.

– En BLS genomgår en allmän inspektion under det schemalagda rutinunderhållet av hela plattformen, en uppgift som vanligtvis utförs av ett kontrakterat underhållsföretag. Men om man inte gör en korrekt undersökning av bryggsystemet kanske man inte upptäcker sprickor i gummibeläggningen på de stötdämpande ringarna, fogar som håller på att släppa mellan gummit och röret, deformationer och/eller korrosion, vilket kan leda till kostsamma reparationer av bryggsystemen, eller att hela systemet måste bytas ut, säger JP Chia, teknisk ansvarig inom Trelleborgs Offshore & Construction.

Att arbeta med Trelleborg
– Företag och personer som driver, sköter och underhåller de havsbaserade plattformarna kan minska riskerna för försämringar som ofta förknippas med bryggsystem, genom att arbeta direkt med en erfaren produkttillverkare. På så sätt kan underentreprenörer och driftsansvariga vara säkra på det befintliga bryggsystemet är tillförlitligt, anpassat för de specifika kraven och, viktigast av allt, att det fungerar på lång sikt. Det finns trots allt ingen som känner till en produkt lika bra som tillverkaren, avslutar JP Chia. 

Trelleborgs specialutbildade experter utför BLS-inspektionen årligen för att identifiera svagheter och eventuellt slitage. Med en gedigen process för design, tillverkning, testning och driftsättning, kan Trelleborg hjälpa till att etablera en underhållsrutin som är anpassad för BLS-systemets unika krav. Med sitt expertkunnande om bryggsystem erbjuder Trelleborg en oöverträffad djupgående förståelse för produkten, som säkerställer den skarpa blick som är idealisk vid underhållsundersökningar. Dessutom kan Trelleborg tillhandahålla de bästa lösningarna för varje enskilt projekt om produkten behöver repareras eller ersättas.

Specialutvecklade produkter
Trelleborg designar, tillverkar och testar sina BLS i enlighet med de högsta standarderna. I företagets fullskaliga forsknings- och utvecklingscenter finns världens största testpress i sitt slag, med en vikt på 600 ton och en lastkapacitet på 18 300 ton.

Dessutom tar Trelleborg internt fram unika polymerer för de varje projekts stötdämpande produkter. En total transparens och en unik förståelse för materialteknik är en självklar del av varje produkt som tillverkas.

För att läsa mer om underhållstjänsten för BLS inom Trelleborgs Engineered Products-verksamhet ladda ner broschyren ”Boat Landing Systems: Maintenance Service”. För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/engineered-products


Presservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder