Trelleborg lanserar ConnecTire

Trelleborg lanserar ConnecTire – det smarta hjulet som är konstruerat för att producera mer med mindre på ett intelligent sätt.
ConnecTire är ett sensorbaserat smart hjul som möjliggör informationsutbyte på flera nivåer, vilket minskar risken för att däcket förskjuts på fälgen. Det gör att lantbrukarna kan dra nytta av Sakernas internet (Internet of Things) för en säkrare och effektivare drift.

Att köra lantbruksmaskinerna med lägsta möjliga tryck är en viktig utmaning – att kunna styra trycket bidrar till både maskinens och förarens säkerhet och minskar samtidigt påverkan på markytan. Under drift kan däcktrycket förändras på grund av flera faktorer, däribland ute- och marktemperaturer, intensiteten i arbetsuppgiften och maskinens egna egenskaper. 

ConnecTire övervakar ständigt två grundläggande variabler, nämligen däcktryck och temperatur, som den kopplar till både traktorns och gårdens datorer via Bluetooth och trådlösa nätverk. Förarna ställer in det optimala däcktrycket och kan sedan övervaka hur däcktrycket skiljer sig från detta mål och agera utifrån det. Om det krävs åtgärder skickar ConnecTire automatiskt en larmsignal via sin app, vilket ger minimala störningar och maximal maskinsäkerhet.

– ConnecTire handlar om att säkerställa effektivitet och hållbarhet – däck måste arbeta på ett smart sätt och konstant hålla rätt tryck. Lantbruksmaskiner utsätts för många olika påfrestningar under en arbetsdag och de kan alla påverka effekten, exempelvis utetemperatur, fuktighet och markförhållanden. Om lantbrukaren kan styra påverkan från dem ökar effektiviteten i lantbruksarbetet. Larmsignalen via appen är en viktig funktion hos ConnecTire; ändrade förhållanden kan kräva omedelbara åtgärder för att bibehålla maximal effektivitet och förhindra att däcket förskjuts på fälgen. ConnecTires kommunikationsfunktioner går att styra med fingertopparna, säger Piero Mancinelli, FoU-ansvarig inom Trelleborg Wheel Systems.

Förutom däckövervakning medför ConnecTire fler fördelar: En inbyggd GPS-funktion uppfattar traktorns verkliga position, vilket bidrar till att göra ensamarbete säkrare, samtidigt som däck och maskin skyddas mot stöldrisken. Dessutom kan lantbrukets ansvariga hålla koll på antalet maskiner som kör över varje kvadratmeter mark, vilket bidrar till att minska markpackningen och erosionen så mycket som möjligt. 

– Att köra flera gånger på samma ställe vid olika tidpunkter under växtföljden får en långsiktig påverkan på avkastningen. I ConnecTire såg vi en möjlighet att minska den här effekten genom att tillhandahålla data som gör att lantbrukarna kan urskilja riskområden och minska skadorna. Effektiv markanvändning är avgörande och genom att minska antalet maskiner som kör över marken bidrar ConnecTire till att jorden snabbt återfår sin bördighet och avkastningspotential, avslutar Mancinelli.

ConnecTire kommer att visas upp på Agritechnica den 12–18 november 2017 i Hannover, Tyskland. Mer information kommer att ges på Trelleborgs Agritechnica-presskonferens måndag den 13 november 2017.

För mer information, besök:
http://www.trelleborg.com/sv/wheelsPresservice:
Detta pressmeddelande finns att hämta på svenska. Om ni återanvänder information från detta pressmeddelande, återge följande kontaktuppgifter:
www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com

Klicka här för att beställa högupplösta bilder