Rätt kemi

Materialexperten Daniela Mazza har flyttat tvärs över Poslätten, från Venedig till Trelleborgs anläggning i Lodi Vecchio nära Milano. Här ingår hon i ett innovations- och nyutvecklingsteam som har till uppgift att se till att kvaliteten på tryckta produkter blir perfekt.

Att dagligen brottas med det periodiska systemet låter kanske inte som något lockande yrkesliv, men kemi var Daniela Mazzas första kärlek, och kärleken har hållit i sig. Hon har nu nästan 15 års erfarenhet vid mikroskopet. Innan hon  började arbeta inom Trelleborg Coated Systems var hon anställd av Pirelli, sedan inom bilindustrin och  slutligen hos en gummitillverkare. Där stötte hon på polymertillämpningar för nästan alla tekniska områden: tätningar, elektronik och elektriska apparater.

ör tre år sedan valde Daniela Mazza att fokusera på lösningar för tryckeribranschen, vilket gav henne en ny inriktning.

— Pirelli, och övriga företag där jag har arbetat, hade alla sin bas i  Italien. Trelleborg lockade mig eftersom det är ett internationellt företag och därför skulle kunna ge mig nya karriärmöjligheter.

— Jag har alltid sysslat med kemisk analys av gummi men jag blev ändå förvånad över vilka krav som ställs på detaljerad undersökning och kvalitet när det gäller tryckdukar. Det kan inte ens jämföras med andra gummitillämpningar som jag har arbetat med. Vi talar om en precision på 100 μm eller mindre, säger Daniela Mazza.

En tryckduk är ett laminat av textil material och gummi. Den  fyller en central roll inom  tryckprocessen genom att den överför (därav nam-net offset) bild och text från en tryckplåt till ytan som ska  tryckas. Den ytan har av tradition varit pap-per eller kartong, men det blir allt vanligare med andra underlag, som metallburkar (både två- och tredelade) och plast. Varje material innebär specifika utmaningar.

— I tryckåtergivning är det perfektion som gäller. Ryktet om tryckteknikens död är starkt överdrivet. Men kraven förändras. Ja,  tryckvolymerna är ofta mindre, men kvalitetskraven högre. Det går att likna vid en slipad diamant — en minimal avvikelse förstör helhetsintrycket, säger Daniela Mazza.

En tryckduk är en komplex produkt där gummit fyller olika funktioner — i ytskiktet, i dukens inre och i bottenskiktet. Gummits uppgift kan vara att ge kemisk resistens eller kompatibilitet med olika tryckfärger, och det kan ha en mekanisk funktion.

Daniela Mazza älskar sitt  arbete, och det som driver henne är  glädjen att få verka i kemiteknikens  frontlinje. Hon trivs också i sin utåtriktade roll, där hon  samverkar med tredje parts­leverantörer av rågummi till tryck­lösningar. Hennes uppgift är att säkerställa att de levererade materia­len uppfyller definierade standarder och krav, i synnerhet att de uppfyller behoven hos såväl nuvarande som framtida tillämpningar.

Efter att en period ha arbetat med support till japansk tryckeriindustri konstaterar hon: — Det finns inget land i världen som ställer så höga krav på tryck­kvalitet som Japan. Vi får ofta åter­koppling från våra återförsäljare som representerar och  distribuerar våra lösningar. Återförsäljarna möter tryckare varje dag och får direktinformation om resultat, för­delar och framsteg. Ibland  noterar våra japanska återförsäljare en tryckavvikelse — och då handlar det om detaljer som bara kan urskiljas med förstoringsglas.

Varje sådan avvikelse ger  upphov till en undersökning av Daniela Mazza och teamet som arbetar med forskning och utveckling. Avvikelsen skulle kunna bero på någon komponent eller funktion i tryckduken — inte minst på kemikalierna.

— Vi granskar alla aspekter på tryckduken med digitala och kemis­ka metoder för att hitta grund­orsaken. Det är en ständig utmaning och lärdomarna, som har sin grund i tryckare som kräver den  ultimata tryckkvaliteten, överförs till alla våra lösningar. På så sätt bidrar de till ett bättre tryckresultat hos alla våra kunder. Ibland leder under­sökningarna till  utvecklingen av ett nytt material, ett produkttest eller en valideringsprocess. Vi lyssnar på tryckarnas krav för att kunna för-bättra deras resultat. Det är basen för vår kundfokuserade strategi, säger Daniela Mazza.

Som medlem i materialutvecklingsteamet bidrar Daniela Mazza också till gummirelaterade initiativ för hela koncernen.

— Jag har varit engagerad i integration och godkännandeprocesser mellan vår verksamhet här och en förvärvad  tryckdukstillverkare i Slovenien, och även i olika projekt i Sverige.

Hon betonar också trenden mot miljövänliga lösningar, en  avgörande aspekt i Kina där regeringen stiftar lagar för att förbjuda vissa kemika­lier i tryckprocesser.

— I konventionella  tryckprocesser ingår ganska otäcka kemikalier, men under årens lopp har många av dessa fasats ut. Vi har varit en ledan­de aktör för denna hållbara trend i våra egna processer och vi var en av de första tillverkarna som  började extrudera tryckdukar utan hjälp  av lösningsmedel. Det ökade 
både produktionshastighet och produktkvalitet, men framför allt är det en mycket miljövänligare teknik. För att motsvara de krav som ställs, inte minst i Kina, säkerställer vi att alla våra produkter uppfyller både nuvarande och kommande standar­der. Det kan betyda att vi måste änd­ra sammansättningen hos  vissa produkter och det är en utmaning att trots det upprätthålla prestan­dan. Det är ett mycket viktigt arbete, avslutar Daniela Mazza.

 


För mer information, besök:
https://www.trelleborg.com/en/printingDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com