Radikala radialdäck

Radikala radialdäck

Innovativ teknik bidrar till att skapa nya högpresterande motorcykeldäck som har egenskaper i särklass.

Trelleborgs däckverksamhet i Kranj, Slovenien, utvecklar avancerad teknik för att tillverka radialdäck till extrema motorcyklar. Däcken säljs under varumärket Mitas.

– Vad köregenskaper och kvalitet beträffar ligger våra däck i topp på marknaden, säger Boštjan Gubanc, ansvarig för FoU vid Kranj-anläggningen.

– Vårt mål är helt enkelt att vara bäst!

Tävlingsradialdäcket Sport Force+ har ingått i Mitassortimentet en tid. Sedan april 2016 har Mitas även erbjudit endurodäcket Terra Force-R. Nu pågår intensiva förberedelser för att ta sig in i sporttouringsegmentet med ett nytt koncept för radialdäck.

Det nya sporttouringdäcket är konstruerat för tyngre sportmotorcyklar, som kan bära två personer och bagage över längre distanser.

– Eftersom körsträckorna blir mycket långa måste sådana däck ha specifika egenskaper. Med den teknik vi utvecklar nu kommer vi att kunna möta kundernas krav. Vi bibehåller de höga prestanda som däcken redan har, men vi för in förbättringar som ska tillåta längre körsträckor, säger Boštjan Gubanc.

– Det är viktigt att däckets prestanda går hand i hand med motorcykelns – annars kan köregenskaperna försämras. Trelleborgs teknik erbjuder en plattform för tveckling av högpresterande däck med lång livslängd. Synergier uppstår när våra innovationer integreras i en produkt tillsammans med vår avancerade teknik. Det är därför som tekniken i sig, inte bara slutprodukten, är av stor betydelse, säger Boštjan Gubanc.

Mitas radialdäck för motorcyklar använder en ny materialblandning som ger bästa möjliga väghållning under kurvtagning med hänsyn till cambereffekter (det vill säga hjulets vinkel gentemot vägbanan), och optimalt väggrepp under olika väderförhållanden. Dessutom har däcket testats i fält i hastigheter över 300 kilometer i timmen.

För däckutveckling tillämpas både virtuella och konventionella processer. Ett virtuellt däck utvecklas i en datorsimulerad miljö. Det har det faktiska däckets struktur och form, och de faktiska materialegenskaperna och egenskaperna mäts i ett laboratorium.

– Vi simulerar verkligheten. Innan vi utvecklar och tillverkar fysiska härdningsverktyg för att producera däck utvecklas ett virtuellt däck i en datorsimulerad miljö genom att olika varianter av virtuella prototyper testas under olika driftförhållanden. Efter hand sållas det bästa däcket fram. I detta skede definieras möjligheterna
till förbättringar som ska implementeras i konventionell däckutveckling. Därmed blir den slutliga produkten ojämförligt mycket bättre än den skulle ha blivit utan hjälp av virtuell utveckling. Vi samarbetar med våra kontakter inom Trelleborg, bland dem Boris Kuselj, ansvarig för virtuell utveckling inom Radial Moto Tyre. Jag uppskattar verkligen deras arbete, säger Boštjan Gubanc.

Fälttest är en avgörande fas i konventionell utveckling av både högpresterande motorcykeldäck och konventionella scooterdäck. En stor del av denna utveckling sker
på landsvägar, men även på testbanor och tävlingsbanor, där prototypdäck testas vid mycket höga hastigheter. Däck som ska typgodkännas testas på landsväg, övriga däck på test- och tävlingsbanor och enligt Boštjan Gubanc kan fältförsök vara mycket komplexa.

Både fabriksförare och amatörförare får testa olika kombinationer av nya däck. Amatörförarna har som primärt uppdrag att testa grundläggande däckegenskaper , i kombination med däckslivslängd. Inga testförare vet vilka däck de kör på – däcken är bara märkta med koder. Under provkörningarna ska testförarna avgöra vilka däck som presterar bäst under givna körförhållanden.

– De önskade egenskaperna är definierade i förväg, och vi samarbetar med erkända experter på området. Jag kan stolt säga att våra förare aldrig har gjort oss besvikna, säger Boštjan Gubanc.
För mer information, besök:
www.mitas-tyres.com/Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com