Njut av tystnaden

Njut av tystnaden

Att simma med sköldpaddor, vinka till en  bläckfisk eller spänna ögonen i en havsabborre är vardagsmat för miljontals dykare. Med ett rebreathersystem kommer de ännu närmare det marina livet. 

Alla dykare minns sitt första dyk: tystnaden i undervattensvärlden, där inget annat ljud hörs än den egna andningen och luftbubblorna som frasar mot ytan. Idag kan även den scenen beskrivas som högljudd. Med de senaste rebreathersystemen blir det inga bullriga bubblor. 

En rebreather, eller återandningsapparat, avskiljer koldioxid från utandningsluften och låter dykaren ”återanvända” luften och utnyttja det resterande syret, samtidigt som extra syrgas tillsätts för att ersätta den förbrukade. Ingen luft släpps ut och inga bubblor stiger mot ytan. 

Tack vare den totala tystnaden får dykaren närmare kontakt med den marina faunan, eftersom fiskar och andra havslevande djur då kan lockas till dykaren, istället för att skrämmas iväg. Utsläpp av bubblor får småfiskar att fly in i korallerna och större djur att hålla sig på avstånd. Dykare med rebreather upptäcker att fiskarna nyfiket närmar sig och att humrarna stannar ute på revet istället för att försvinna in i hålor. Med en rebreather får dykare inte bara en intensivare undervattensupplevelse – den kan även bli längre. 

Ett rebreathersystem tillåter dykare att antingen stanna nere längre under ett dyk eller att göra fler dyk i serie utan att behöva fylla på flaskorna, eftersom gasen ständigt förnyas och därmed inte förbrukas lika snabbt som i konventionella andningssystem. En annan fördel är att gränsen för uppstigning utan dekompression flyttas längre bort med en rebreather. I praktiken kan man stanna under vatten upp till tre gånger längre tid än vad som är möjligt med en konventionell andningsapparat. 

Poseidon har utvecklat och tillverkat dykutrustningar sedan 1958. Företagets senaste modell, Poseidon Se7en, är en helautomatisk rebreather anpassad för både sport- och yrkesdykare. Detta innebär att certifierade dykare bara behöver godkännas i en kurs för att få uppleva en tystare undervattensvärld. Se7en använder slangar från Trelleborg Industrial Solutions, som har försett Poseidon med slangar till deras andningsregulatorer och instrument i över 40 år. 

– Det handlar om hög kvalitet, helt enkelt. Vi har under åren testat olika alternativ, men antingen har vi själva eller dykarna varit missnöjda med andra slangar, säger Georg Mammouch, inköpschef på Poseidon. 

Poseidon och Trelleborgs samarbete visade sig tidigt vara ett vinnande koncept: Trelleborg har utvecklat en standardslang för alla Poseidon-produkter, och den slangen har knappt ändrats alls sedan den lanserades. 

– Vi planerar inga förändringar på den under överskådlig framtid. Den blev bra redan från start, säger Georg Mammouch. 

Trelleborgs regulatorslangar används dagligen under extrema förhållanden, och de har bevisat sitt värde i världens alla hav i fyra decennier. 

– Tänk bara på vilka snabba temperaturförändringar som slangarna utsätts för. En slang kan ligga i solen på en karibisk strand i timmar, och ett par minuter senare är den på 30 meters djup, säger Georg Mammouch. 

Förutom motståndskraft mot sådana förändringar i omgivningen kräver Poseidon att slangarna ska klara hårda tryck- och belastningstest, uppfylla kraven för officiellt godkännande och motsvara internationella normer. U.S. Navy Seals, till exempel, använder Poseidons andningsregulatorer, liksom Ahmed Gabr, som innehar rekordet i djupdykning med flaskor med häpnadsväckande 332,35 meter. Poseidons regulatorer är de enda som är godkända för isdykning. Men den historien berättar vi en annan gång. 


Trelleborg och Poseidon

Under de senaste två åren har Trelleborg utvecklats från att vara slangleverantör för Poseidon till att vara problemlösare. Tidigare brukade tillverkare av dykutrustning utföra allt monteringsarbete inom sina egna väggar. Trelleborg levererar istället färdigmonterade slangar, inklusive de kopplingar som Poseidon använder. Fördelen för Poseidon är att företaget får färre underleverantörer och Trelleborg får å sin sida en mer strömlinjeformad och kostnadseffektiv produktion, eftersom slangarna kan monteras med hänsyn till efterfrågan. På så vis undviker man flaskhalsar. 
Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com