Mjuk i hård miljö

Mjuk i hård miljö

En avancerad version av Brawler-däcket, framtaget för avfallshanterings- och återvinningsfordon, kombinerar hög förarkomfort med betydande kostnadsbesparingar.

Avfallshantering sliter hårt på däcken. Pneumatiska däck för terrängdrift (OTR – off-the-road) riskerar att skadas i den extrema miljön, där storahjullastare kör omkring med skrot, byggrester och hushållsavfall, ofta dygnet runt.

Kunderna i denna bransch har kunnat välja en av tre lösningar: pneumatiska däck som är benägna att punkteras och skadas, massivadäck som inte punkteras, men som ger förarna sämre komfort, eller polyuretandäck, ibland kallade skumfyllda pneumatiska däck. Skumfyllda däck är en kompromisslösning. De är förvisso punkteringsfria och bekvämare än massiva däck, men de är inte förskonade från skador och de har inte samma livslängd som massiva däck. 

Under de senaste tio åren har Trelleborgs Brawler-serie med massiva OTR-däck blivit allt mer uppskattade inom avfalls- och återvinningsbranschen. Brawler-däck är punkteringsfria och har upp till tre gånger mer hållbar slitbana än ett pneumatiskt däck. Det har genererat betydande besparingar till kunder som har valt detta däck.

Men samtidigt har användarnas återkoppling konsekvent lyft fram ett problem – komforten. Brawlers massiva utförande och skadesäkra gummiblandning för gruvdrift ger hög livslängd, men samtidigt stötig gång eftersom vibrationerna från underlaget knappt dämpas alls av däcket. Många föredrar därför fortfarande skumfyllda pneumatiska däck trots alla deras nackdelar – ekonomiska, operativa och miljömässiga.

– Under 2014 pratade vi inom Trelleborg med flera kunder inom avfallshanteringsindustrin för att bättre förstå deras behov, säger Ditri Zweistra, ansvarig för segmentet gruvdrift och avfallshantering inom Trelleborg Wheel Systems. 

– Utmaningen för oss var att hitta en lösning som gav samma fördelar som ett massivt däck, men utan den stötiga körningen och det obehag som det medför, förklarar han. 

Vi tog itu med frågan och undersökte hur man skulle kunna utveckla ett massivt Brawler-däck för avfallshanteringsindustrin som skulle vara lika bekvämt att köra med som ett skumfyllt pneumatiskt däck.

Svaret, som lanserades i maj 2017 efter två års omfattande forskning och utveckling, är Brawler HPS Soft Ride Tire. Däcket kombinerar Brawlers extremt slitstarka gummiblandning för slitbanan med ett nyutvecklat och förbättrat inre dämpningsmaterial som minskar förarens vibrationsexponering till samma nivå som med ett skumfyllt pneumatiskt däck.

Trelleborg genomförde ett tvåårigt betatest med sitt nya däck och lät det testas av kunder inom avfalls- och återvinningsindustrin i både Europa och USA. Resultaten har överträffat förväntningarna. Maskinförarna är nöjda med sina mjukare däck och deras arbetsgivare får 25 till 35 procent lägre driftskostnader genom ökad däcklivslängd och mindre oplanerad stilleståndstid. 

– Vårt kundfokus och vår tillämpningskompetens har varit avgörande för detta projekt. Vi har tagit fram den optimala lösningen för avfallshantering och gjort förarna en stor tjänst, säger Ditri Zweistra.
För mer information, besök:
www.trelleborg.com/sv/wheelsDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com