Djupsinnigt

Rotating-Buoyancy-Underwater-Simulation
Djupsinnigt

Trelleborgs starka fokus på produktutveckling och förmåga att framgångsrikt implementera nya tekniker var precis den kompetens som oljejätten Chevron behövde för att lösa ett problem med undervattens rörledningar.

Chevron, som alla andra oljeproducenter, söker nya oljereserver på allt större djup. Detta innebär att företaget behöver använda högtrycks-/högtemperaturrörledningar i oljeutvinningsprocessen. Men eftersom dessa typer av ledningar tenderar att röra sig och expandera, kan de bokstavligen gräva ner sig i ett dike på havsbottnen och bli fastlåsta. Detta kan försätta dem i spänning och orsaka oönskade böjningar.

Lösningen kan vara flytmoduler som glider på havs botten, men de för med sig andra problem.

– Problemet är inte nytt, förklarar Antonio Critsinelis, teamledare för undervattensrörledningar inom Chevron Energy Technology Company i Houston.

– Men på Chevron insåg vi att det fanns utrymme för förbättringar, tillägger han.

Så Chevron utvecklade en ny lösning, flytmoduler som roterar på rör, en lösning som förhindrar att högtrycksrörledningar gräver ner sig för djupt i havsbotten. Efter att ha utvecklat lösningen insåg Chevron att företaget behövde en partner för att göra ett storskaligt test av sin patenterade nya teknik och marknadsföra den. Efter en anbudstävling valde Chevron Trelleborg.

– Chevron sökte en partner som inte bara var forskningsfokuserad utan som kunde ta fram en användbar produkt, säger Kale Lundeen, undervattensingenjör inom Chevron Energy Technology.

– Trelleborgs tekniska team hade stor kunskap och gjorde sitt jobb bra.

Vid genomförandet av testet återskapade Trelleborg olika bottenförhållanden för att ta reda på hur olika jordartsblandningar skulle reagera på de nya flytmodulerna.

– Vi tog sedan fram testutrustning som kunde utnyttja snabb prototypteknik för att studera flera olika designkoncept, förklarar Adam Grady, utvecklingsingenjör inom Trelleborg Offshore & Construction.

De byggde också en testrigg som kunde testa modeller av modulerna på en simulerad havsbotten. Analytiska beräkningar formulerades för att förutse modulernas inbäddning och lossdragningskraft i havsbotten.

När beräkningsmodulerna hade verifierat resultaten byggdes en fullskalig testbädd för att utvärdera en faktisk modul i simulerad havsbottenlera.

Trelleborg har också lagt till några viktiga funktioner till Chevrons teknik, såsom fenor på modulerna för att hindra dem från att gräva ner sig för djupt i underlaget. Dessutom har Trelleborg konstruerat en klämma som tillåter modulerna att rotera och som möjliggör snabb montering av modulerna ombord på rörläggningsfartygen.

– Trelleborg ägnade nio månader åt att testa och utveckla modulerna. De planeras vara i bruk 2018, säger Steven Bray, kundansvarig inom Trelleborg Offshore &
Construction.

Kale Lundeen från Chevron förutspår att tekniken kommer att förändra spelplanen när det gäller rörledningar på havsbotten, och Steven Bray håller med:
– Det här är en teknik som ger stora tekniska och kommersiella fördelar för andra operatörer och utvinningsområden över hela världen.

För mer information, besök:
www.trelleborg.com/offshoreDetta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.

Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/.  Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com

E-post: news@trelleborg.com