Trelleborgs magasin T-Time – om lösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer

 

Trelleborgkoncernens magasin T-Time har övergått till ett digitalt format och kommer inte längre att tryckas och distribueras per post till aktieägare och andra intressenter. Onlineformatet minskar miljöpåverkan och drar även nytta av de möjligheter som digitalisering och interaktivitet skapar.

 

I juli-numret kan man bland annat läsa om:

 

Säker överfart

Trelleborgs tätningssystem för sänktunnlar, med en förväntad livslängd på 120 år, skyddar mot vatteninträngning, markrörelser och vattentryck.

 

Titthålskirurgi under jord

Anpassade lösningar från Trelleborg erbjuds för praktiskt taget alla typer av schaktfri rörrenovering.

 

Bärbar medicinering

En ny generation bärbara produkter håller på att växa fram och Trelleborg bidrar till att ännu fler bärbara medicinska enheter förverkligas.

 

T-Time på svenska:

https://ipaper.ipapercms.dk/TrelleborgAB/t-time-2-2022-se/

 

T-Time på engelska:

https://ipaper.ipapercms.dk/TrelleborgAB/t-time-2-2022-en/

 

T-Time på tyska:

https://ipaper.ipapercms.dk/TrelleborgAB/t-time-2-2022-ge/

 

T-Time på franska:

https://ipaper.ipapercms.dk/TrelleborgAB/t-time-2-2022-fr/

 

T-Time på spanska:

https://ipaper.ipapercms.dk/TrelleborgAB/t-time-2-2022-sp/

 

T-Time på italienska:

https://ipaper.ipapercms.dk/TrelleborgAB/t-time-2-2022-it/

 

T-Time publiceras tre gånger per år. Det senaste numret och tidigare utgåvor finns på www.trelleborg.com/sv-se/media/magasinet-t-time.