Trelleborg publicerar omräknade siffror efter avtal om avyttring av ett affärsområde

Trelleborgkoncernen kommunicerade den 25 mars 2022 att avtal tecknats om att avyttra affärsområdet Trelleborg Wheel Systems.

Affärsområdet kommer redovisas som en del av Tillgångar som innehas för försäljning i den finansiella rapporteringen från och med Trelleborgs rapport för det första kvartalet 2022. Historiska försäljnings- och resultattal har därför omräknats och bifogas detta pressmeddelande, samt finns på Trelleborgs hemsida i excelformat: www.trelleborg.com/sv-se/investerare/rapporter-och-presentationer/omraknade-siffror-2022.