Trelleborgs avyttrar sitt affärsområde Trelleborg Wheel Systems

Trelleborg blir mer lönsamt, mindre cykliskt och förbättrar sin hållbarhetsprofil

Trelleborgkoncernen har tecknat avtal om att avyttra sitt affärsområde Trelleborg Wheel Systems till Yokohama Rubber Company för 2 100 MEUR (~22 000 MSEK) på kontant- och skuldfri basis. Det motsvarar 13x affärsområdets operativa EBITDA för 2021, eller 17,5x EBIT för 2021. Mindre än 3 procent av köpeskillingen är föremål för Trelleborg Wheel Systems utveckling under 2022. Transaktionen förväntas generera en reavinst om 6 000 MSEK. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter, och förväntas vara slutförd under den senare delen av 2022.

 

– Vår ambition är att växa Trelleborg till att bli världens främsta företag inom specialutvecklade polymerlösningar i våra utvalda industrier, såsom hälsovård & medicinteknik, automatisering och flygindustri, samt inom specialutvecklade industriella applikationer. Vi ser stor potential i att växa inom närliggande produkter och lösningar som kompletterar och stärker våra befintliga erbjudanden, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

 

– Avyttringen skapar en mer sammanhållen portfölj med likartade affärsmodeller och drivkrafter. Den förbättrar vår lönsamhet och kapitaleffektivitet, samtidigt som avyttringen gör oss mindre cykliska. Dessutom förbättras vår hållbarhetsprofil avsevärt med ett lägre CO2-fotavtryck.

 

– Under Trelleborgs ägarskap har Trelleborg Wheel Systems under de senaste åren mer än fördubblat sin försäljning och avsevärt förbättrat lönsamheten. Idag är verksamheten i mycket gott skick. Vid analys av olika alternativ för koncernen har vi kommit fram till att en avyttring till denna värdering sammantaget genererar mest värde för våra aktieägare och skapar nya spännande möjligheter framåt.

 

– Sammanfattningsvis blir Trelleborg mer lönsamt, mindre cykliskt och förbättrar sin hållbarhetsprofil. Dagens transaktion lyfter tydligt fram underliggande värden i Trelleborg. Vi stärker vår förmåga att accelerera tillväxten, såväl organiskt som genom förvärv, och samtidigt möjliggörs ett ytterligare återförande av kapital till aktieägarna. Mer information om hur likviden ska nyttjas kommuniceras vid senare tillfälle. Transaktionen föranleder även en översyn av våra finansiella mål, vilket vi också återkommer till.

 

Trelleborg Wheel Systems

Affärsområdet Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjul till off-highwayfordon som lantbruksmaskiner, materialhanteringsfordon och entreprenad-maskiner, samt specialapplikationer. Nettoomsättningen 2021 uppgick till 10 076 MSEK med en EBIT-marginal på 12,0 procent. Vid utgången av 2021 hade affärsområdet 6 750 anställda och tillverkningsanläggningar i Italien, Lettland, Brasilien, Tjeckien, Serbien, Slovenien, Kina, Sri Lanka och USA.

 

Redovisning

Trelleborg Wheel Systems kommer redovisas som en del av Tillgångar som innehas för försäljning i den finansiella rapporteringen från och med Trelleborgs rapport för det första kvartalet 2022. Historiska försäljnings- och resultattal kommer att omräknas och kommuniceras i slutet av vecka 13.

 

Telefonkonferens

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl. 09:30 den 25 mars 2022. Vänligen se separat inbjudan för detaljer.

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022 kl. 07:30 CET.