Trelleborg förvärvar marknadsledare inom rörinfodringar av avloppsrör

Trelleborgkoncernen har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal om att förvärva en verksamhet inom rörinfodringar av avloppsrör. Verksamheten är specialiserad på tillverkning av maskinutrustning, robotar och infodringar som används vid schaktfri rörrenovering. Den ägs av det tyska privatägda företaget Innovative Sewer Technologies. Förvärvet innebär att Trelleborg kompletterar sitt befintliga erbjudande inom schaktfri rörrenovering med ny teknik och material.

Verksamheten har sitt huvudkontor och tillverkning i Bochum, Tyskland, säljkontor i Europa och Nordamerika, samt ett nätverk av oberoende distributörer. Omsättningen under 2021 uppgick till cirka 200 MSEK.

– Marknaden för schaktfria rörreparationer som utförs med UV-härdat glasfiber växer med tvåsiffrigt procentbelopp per år. Tekniken är etablerad i Europa och på frammarsch i Nordamerika. Förvärvet är därför ett strategiskt tillskott som stärker Trelleborgs position på marknaden för olika lösningar till rörtätningar. Den förvärvade verksamheten kompletterar Trelleborg med sitt breda serviceerbjudande, starka fokus på FoU och entreprenöriella arbetssätt. Förvärvet medför synergier inom både försäljning och produktion, säger Jean-Paul Mindermann, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions.

Åldrande rörledningar med ökande risk för både oönskat läckage och infiltration som följd är ett växande problem i stora delar av världen och kan ge upphov till onödiga kostnader och negativ miljöpåverkan. Schaktfri rörreparation är ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt alternativ till traditionell grävteknik.

Affären förväntas vara slutförd före årets slut 2022.