Trelleborg förvärvar tillverkare av komponenter till flygindustrin

 

Trelleborgkoncernen har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva det tyska företaget MG Silikon GmbH, en affärsenhet inom Saint-Gobainkoncernen. Företaget är specialiserat på tätningslösningar till flyg och industriella applikationer. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

 

Företaget har sitt huvudkontor och tillverkning i Lindau, Tyskland, och omsätter cirka 120 MSEK.

 

– Flygindustrin är i kraftig återhämtning efter pandemin, och industrin förväntas uppvisa en stark tillväxt under flera år framöver. Genom förvärvet av MG Silikon ökar vi vår produktionskapacitet för tätningar till flygplansskrov. Vi stärker också vårt erbjudande inom interiöra tätningslösningar i flygplan, vilket är ett strategiskt tillväxtområde för oss. Här har vårt erbjudande varit begränsat men förvärvet skapar nya och spännande möjligheter, säger Peter Hahn, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.

 

– Företaget tillverkar dessutom specialutvecklade tätningar till generell industri, bland annat för fasadmoduler och spårbunden trafik. Förvärvet kompletterar vårt nuvarande erbjudande inom flera industriella områden och vi förutser goda synergier inom både försäljning och försörjningskedjor, avslutar Peter Hahn.

 

Affären förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2022.