Valberedningen i Trelleborg AB föreslår Johan Malmquist som ny styrelseordförande

Trelleborgkoncernens styrelseordförande Hans Biörck har under sitt fjortonde år i styrelsen varav femte som dess ordförande förklarat att han ej står till förfogande för omval på Trelleborg AB:s årsstämma 2023.

Valberedningen i Trelleborg AB har därför beslutat att föreslå årsstämman 2023 att välja nuvarande styrelseledamoten Johan Malmquist som ny styrelseordförande i bolaget.

Johan Malmquist har varit styrelseledamot i Trelleborgkoncernen sedan 2016. Han är bland annat styrelseordförande i Arjo AB och Getinge AB samt styrelseledamot i Dunkerstiftelserna. Förutsatt att årsstämman väljer Johan, lämnar han uppdraget i Dunkerstiftelserna. Johan var tidigare bland annat VD och koncernchef för Getinge AB samt har innehaft olika chefsbefattningar inom Electrolux AB.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan kontakta den per e-post på valberedningen@trelleborg.com.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 27 april 2023 klockan 17.00.