Omklassificering MSCI: Trelleborg byter branschtillhörighet till Industri

Morgan Stanley Capital International har beslutat att klassificera om Trelleborg AB till delbranschen 20106020 Maskinindustri. Tidigare klassades Trelleborg AB till delbranschen 25101020 Bildäck och gummi. Klassificeringen sker enligt Global Industry Classification Standard (GICS), som är den branschstandard som alla de nordiska börserna följer. Omklassificeringen innebär att Trelleborg fr.o.m. 15 september kommer att ingå i nedanstående av Stockholmsbörsens branschindex: Sektor SX20PI Industri (tidigare 25 Konsument - sällanköp) Branschgrupp SX2010PI Investeringsvaror (tidigare 2510 Bilar och bildelar) Bransch SX251060PI Maskinindustri (tidigare 251010 Bildelar) Index tas inte fram på delbranschnivån. Av företagen på Stockholmsbörsens Mest omsatta (del av A-listan) hör Atlas Copco, Sandvik och SKF till samma delbransch. Trelleborg kommer att vara oförändrat inkluderat i Stockholmsbörsen All-share och Stockholmsbörsen Benchmark. Trelleborgs ändrade branschtillhörigheten är en följd av koncernens stegvisa omvandling och fokusering till den industriella kärnverksamheten under det senaste decenniet. Idag är Trelleborg AB en global industrikoncern vars produkter och lösningar tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Koncernens kundgrupper finns huvudsakligen inom flyg, infrastruktur/bygg, transport, bil, olja/gas, jordbruk och övrig industri.