Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 4 februari

Trelleborgs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2021 publiceras fredagen den 4 februari cirka kl 07:45.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl. 10:30 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Fredrik Nilsson, CFO. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-505 583 73, Storbritannien: +44 333 3009 269 eller USA: +1 646 7224 904

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!