Inbjudan till telefonkonferens i samband med Trelleborgs kvartalsrapport den 27 april

Trelleborgs rapport för första kvartalet 2022 publiceras onsdagen den 27 april cirka kl 13:00.

Analytiker, investerare och media hälsas välkomna att delta i en telefonkonferens kl. 15:00 samma dag.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Fredrik Nilsson, CFO. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring: 08-505 583 55, Storbritannien: +44 333 3009 031eller USA: +1 646 7224 904

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!