Victoria Hellstrom Mader

Victoria Hellström Mader, Vice President Manufacturing Excellence, Trelleborg Group, Sverige
Jag har arbetat för Trelleborg sedan 2005. Jag började med miljöfrågor och samhällsansvar och gick efter några år vidare som produktionschef på en tillverkningsanläggning. I dag jobbar jag med att driva vårt Manufacturing Excellence-program, ett koncernövergripande initiativ med syfte att förbättra våra produktionsprocesser.

Manufacturing Excellence innebär att ständigt höja ribban för oss själva för att prestera bättre när det gäller säkerhet, kvalitet, leveransförmåga och effektivitet. Detta skapar värde för både våra kunder och oss själva som företag. Det hjälper oss också att använda råmaterial och energi på ett effektivare sätt. För att lyckas med detta måste vi få våra medarbetare på alla nivåer att dela med sig av sina idéer.

Manufacturing Excellence handlar om att tänka nytt kring sättet vi gör saker och gripa oss an problem med ”öppna ögon” för att hitta nya och innovativa lösningar. Det kan handla om att förbättra en produktionsprocess så att vi får mindre avfall, hur vi utformar ett nytt verktyg som förenklar arbetet eller hur vi omorganiserar ett arbetsflöde för att undvika onödiga transporter.

Det bästa med mitt jobb är att få arbeta tillsammans med kolleger över hela världen. Vi delar alla samma starka engagemang och vi försöker hela tiden se nya möjligheter att göra Trelleborg till ett bättre företag.