Omräknade siffror 2021 enligt ny rapporteringsstruktur
Trelleborg kommunicerade den 26 mars 2021 att rapporteringssegmentet Verksamheter under utveckling upphör då dess verksamheter i huvudsak antingen har avyttrats eller avses avyttras under 2021. 
De historiska försäljnings- och resultattalen har därför omräknats och återfinns här i både excelformat och pdf.