Trelleborg och hållbarhet

Ur Årsredovisningen 2020, intervju med VD Peter Nilsson

Verksamheten: effektiv och hållbar resursanvändning

Verksamheten: medarbetarnas säkerhet, mångfald  och utveckling

Efterlevnad av lagar och koder 2020

Samhällsengagemang 2020

Ladda ner årsreodvisningen 2020

Trelleborg-Annual-Report-2020