Trelleborg och hållbarhet

VD Peter Nilsson (Ur Årsredovisningen 2022):

Verksamheten

Klimat

klimat

Förnybar/fossilfri el 

Hälsa och säkerhet

halsa-o-sakerhet

Mångfald

Efterlevnad av lagar och koder 2022

Antikorruption och rättigheter

Leverantörer

Samhällsengagemang 2022

Lokal utveckling 

Ladda ner årsreodvisningen 2022