Trelleborg och hållbarhet

Peter Nilsson Trelleborg CEO

VD Peter Nilsson (Ur Årsredovisningen 2022):

Verksamheten

Klimat

klimat
Renewable-fossil-free-electricity

Förnybar/fossilfri el 

Hälsa och säkerhet

halsa-o-sakerhet

Mångfald

Efterlevnad av lagar och koder 2022

Illustrated happy woman employee with illustrated industry in background

Antikorruption och rättigheter

Leverantörer

Illustrated truck and car

Samhällsengagemang 2022

Illustrated industry involved with local community

Lokal utveckling 

Ladda ner årsreodvisningen 2022

Trelleborg-Arsredovisning-2022