Trelleborg och hållbarhet

VD Peter Nilsson (Ur Årsredovisningen 2021):

Verksamheten

Klimat

klimat
halsa-o-sakerhet

Hälsa och säkerhet

Mångfald

Efterlevnad av lagar och koder 2021

Antikorruption och rättigheter

Leverantörer

Samhällsengagemang 2021

Lokalt engagemang

Ladda ner årsreodvisningen 2021