Nytt samhällsengagemang i Kina

Trelleborg Wheel Systems satsar från 2019 på ett tiotal center i Kina för skolungdomar som lämnats kvar i sina hembyar på landsbygden när deras föräldrar flyttat för att arbeta.
 
Tillsammans med hjälporganisationen Soong Ching Ling Foundation ska dessa center vara ett stöd för ungdomarna som kan bidra till studiemotivation och tillsyn.