Overview
Ansiktsdrag
Viton ™ A, grön, livsmedelskvalitet , som uppfyller förordning (EG) 1935/2004 (europeisk lagstiftning) och FDA klassificering (amerikansk lagstiftning).
Användningsområde
Tillverkning av detaljer, t.ex. packningar och tätningsbrickor som används i följande applikationer:
- Alkoholhaltiga drycker, livsmedel, feta produkter, vegetabiliska och animaliska oljor, alkohol, vattenprodukter, melass, etc.
- Utspädda och koncentrerade syror
- Hydrauloljor, eldningsolja , bil- och flygbränsle, hantering av alifatiska och aromatiska kolväteprodukter och vätskor
- Organiska lösningsmedel
Egenskaper
Mycket god kemisk resistens
Utmärkt motstånd mot kolväten, antingen alifatiska, aromatiska eller klorerade
Låg permeabilitet för gaser
Utmärkt luftmotstånd
Utmärkt värmebeständighet
Utmärkt ozonbeständighet
Klarar vatten och ånga upp till 150°C
Utmärkt beständighet mot syror och alkalier, inklusive oxidanter
Benefits
Uppfyller lagkrav
Hygien, renlighet
Pålitlighet
Livslängd
Livsmedelsbeständig
Mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper
Dimension
Nedladdningar

Datablad

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3