Privacy Notice

Polityka Prywatności dotycząca witryny internetowej i korespondencji e-mail

1.         Wprowadzenie

Przy okazji wizyt na stronach internetowych Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 66, 90-557 Łódź, Polska, e-mail: tws.poland@trelleborg.com („Trelleborg”, „my”) możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe („Dane Osobowe”) użytkownika.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa, jakie Dane Osobowe gromadzimy na naszych stronach internetowych i w jakich celach te Dane Osobowe są przetwarzane.

Termin „przetwarzanie” używany w treści Polityki Prywatności obejmuje wszystkie czynności związane z Danymi Osobowymi użytkowników, w tym ich gromadzenie, przenoszenie, przechowywanie, udostępnianie, uzyskiwanie dostępu do nich, wykorzystywanie ich, przekazywanie i utylizowanie.

Termin „Obowiązujące Przepisy Prawa dotyczące Danych Osobowych” oznacza wszystkie przepisy i regulacje prawne, w tym regulacje wydane przez odpowiednie organy nadzorcze, chroniące podstawowe prawa i wolności osób, a w szczególności ich prawo do prywatności w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych, które od czasu do czasu dotyczy firmy Trelleborg, w tym między innymi ustawy i regulacje o ochronie danych, wprowadzające dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE oraz od 25 maja 2018 roku rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

„Dane Osobowe” są definiowane jako wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.

2.         Pliki cookie – dlaczego gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe użytkowników

Grupa Trelleborg stosuje pliki cookie i inne podobne techniki w celu gromadzenia danych o użytkowniku i jego urządzeniu (np. telefonie lub komputerze) podczas wizyt na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat stosowania plików cookie przez Grupę Trelleborg oraz opis celów, w jakich aktualnie mogą być wykorzystywane Dane Osobowe użytkowników zawiera nasza polityka plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie w następujących celach:

2.1.      Personalizacja naszych interakcji z użytkownikiem — oferowanie właściwych produktów i usług

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych i stron docelowych oraz wysyłania formularzy na tych stronach możemy gromadzić i przetwarzać Dane Osobowe użytkownika w celu lepszego poznania go jako klienta i spersonalizowania naszych interakcji z nim, na przykład w celu wyświetlania produktów i usług, które, naszym zdaniem, mogą go zainteresować.

Monitorujemy korzystanie z witryny internetowej, na przykład miejsca kliknięte przez użytkownika, częstotliwość odwiedzin, czas trwania każdej wizyty itp.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Adres IP
 • Identyfikator urządzenia
 • Kraj lub region
 • Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa firmy/organizacji 
 • Stanowisko
 • Numer telefonu
 • Branże 
 • Obszary zainteresowania 

Aktywność w witrynie Trelleborg.com, np. pobierane dokumenty, oglądane pliki wideo, wysłane formularze kontaktowe, obejrzane strony, częstotliwość wizyt itp

Pierwotne źródło („źródło”), np. konkretne łącze w wiadomości e-mail, strona internetowa, post w mediach społecznościowych, kliknięcia reklamy itp., które doprowadziło do wizyty w witrynie Trelleborg.com.

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na lepszym poznaniu użytkownika jako klienta i spersonalizowaniu naszych interakcji z użytkownikiem w celu wyświetlania mu właściwych produktów i usług, artykuł 6.1 f) rozporządzenia RODO.

2.2.      Identyfikacja potencjalnych klientów i okazji biznesowych

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych i stron docelowych oraz wysyłania formularzy na tych stronach możemy gromadzić i przetwarzać Dane Osobowe użytkownika w celu ustalenia, czy użytkownik może potencjalnie stać się naszym klientem lub czy może się z nim wiązać okazja biznesowa. Monitorujemy korzystanie z witryny internetowej, na przykład miejsca kliknięte przez użytkownika, częstotliwość odwiedzin, czas trwania każdej wizyty itp.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Adres IP
 • Identyfikator urządzenia
 • Kraj lub region
 • Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa firmy/organizacji 
 • Stanowisko
 • Numer telefonu
 • Branże 
 • Obszary zainteresowania 

Aktywność w witrynie Trelleborg.com, np. pobierane dokumenty, oglądane pliki wideo, wysłane formularze kontaktowe, obejrzane strony, częstotliwość wizyt itp

Pierwotne źródło („źródło”), np. konkretne łącze w wiadomości e-mail, strona internetowa, post w mediach społecznościowych, kliknięcia reklamy itp., które doprowadziło do wizyty w witrynie Trelleborg.com.

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na identyfikowaniu potencjalnych klientów i okazji biznesowych 6.1 f) rozporządzenia RODO.

2.3.      Identyfikacja trendów korzystania i tworzenie statystyk

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych i stron docelowych oraz wysyłania formularzy na tych stronach możemy gromadzić i przetwarzać anonimowe Dane Osobowe w celu identyfikacji trendów użytkowania oraz do celów statystycznych. Monitorujemy, z jakich regionów geograficznych są nasi użytkownicy, np. śledząc ich ustawienia kraju i języka.

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na identyfikowaniu trendów użytkowania i tworzeniu statystyk, artykuł 6.1 f) rozporządzenia RODO.

3.         Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników

3.1.      Dostarczanie użytkownikom informacji, na przykład w formie biuletynów, katalogów i komunikatów prasowych

Jeśli użytkownik zarejestruje się jako subskrybent biuletynów, katalogów, komunikatów prasowych i innych podobnych informacji dotyczących Grupy Trelleborg i jej działalności lub zamówi takie informacje w formie jednorazowej, będziemy przetwarzali jego Dane Osobowe w celach związanych z dostarczaniem mu zamówionej subskrypcji lub informacji.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Firma/organizacja
 • Obszary zainteresowania

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu użytkownikowi zamówionych przez niego subskrypcji i informacji, artykuł 6.1 f) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym użytkownik nie poda danych oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć mu zamówionej usługi.

3.2.      Odpowiadanie na pytania i uwagi użytkowników 

Większość z naszych stron internetowych oferuje funkcjonalność umożliwiająca osobom odwiedzającym skontaktowanie się z nami w celu zadania pytań i przekazania uwag dotyczących naszych usług i naszej działalności. Gdy użytkownik korzysta z takiej funkcjonalności, Grupa Trelleborg przetwarza jego Dane Osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i przekazane uwagi.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Wyrażone uwagi i opinie
 • Źródło strony internetowej

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na odpowiadaniu na pytania i uwagi użytkowników, artykuł 6.1 f) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym użytkownik nie poda danych oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć mu zamówionej usługi.

3.3.      Obsługa komunikacji i zamówień lub reklamacji wysyłanych przez użytkownika za pomocą poczty e-mail, faksu i innych podobnych form

Gdy użytkownik wysyła wiadomość e-mail lub faks do jednego z naszych pracowników, przetwarzamy podane przez niego Dane Osobowe w celu obsługi złożonej prośby lub zamówienia.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres 
 • Numer telefonu
 • Inne Dane Osobowe podane przez użytkownika

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na odpowiadaniu na prośby i obsłudze zamówień lub reklamacji użytkowników, artykuł 6.1 f) rozporządzenia RODO.

3.4.      Tworzenie indywidualnych kont użytkowników stron internetowych

Niektóre strony internetowe Grupy Trelleborg umożliwiają utworzenie indywidualnego konta użytkownika z nazwą logowania. Na potrzeby związane z tymi stronami i jeśli użytkownik utworzy takie konto, Grupa Trelleborg będzie przetwarzała jego dane osobowe w celach związanych z utworzeniem i zarządzaniem indywidualnym kontem użytkownika, utworzeniem nazwy logowania, umożliwieniem użytkownikowi dostępu do jego konta i zarządzaniem jego subskrypcjami i/lub zapytaniami.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer klienta 
 • Numer telefonu
 • Subskrypcje i/lub zapytania użytkownika

 Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na utworzeniu i zarządzaniu kontem użytkownika i realizacji zawartej z użytkownikiem umowy dotyczącej tego konta, artykuły 6.1 b) i f) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym użytkownik nie poda danych oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć mu zamówionej usługi.

3.5.      Obsługa reklamacji dotyczących naszych usług i produktów

Niektóre z naszych stron internetowych umożliwiają składanie reklamacji dotyczących naszych usług i produktów. Gdy użytkownik składa u nas reklamację, Grupa Trelleborg przetwarza jego Dane Osobowe w celach związanych z analizą, obsługą i odpowiedzią na reklamację.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Numer referencyjny klienta
 • Firma/organizacja
 • Zażalenia i uwagi użytkownika

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na przeprowadzeniu analizy, obsłudze i udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamację, artykuł 6.1 f) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym użytkownik nie poda danych oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć mu zamówionej usługi.

3.6.      Obsługa próśb o wycenę lub zamówień związanych z naszymi produktami i usługami 

Niektóre z naszych stron internetowych umożliwiają złożenie prośby o wycenę lub zamówienie produktów i usług Trelleborg. Gdy otrzymujemy od użytkownika prośbę o wycenę lub zamówienie, Grupa Trelleborg przetwarza jego Dane Osobowe w celach związanych z obsługą prośby lub zamówienia.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres 
 • Numer telefonu
 • Firma/organizacja 
 • Numer organizacji 
 • Adres do faktury 
 • Numer klienta

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na obsłudze zamówienia, artykuł 6.1 f) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym użytkownik nie poda danych oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć mu zamówionej usługi.

3.7.      Realizacja obowiązków prawnych

Grupa Trelleborg przetwarza Dane Osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych, takich jak prowadzenie ewidencji księgowej i obowiązki podatkowe.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data transakcji
 • Inne dane potrzebne do realizacji danego celu

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji przez Grupę Trelleborg jej obowiązków prawnych, artykuł 6.1 f) rozporządzenia RODO.

3.8.      Wnoszenie roszczeń, prowadzenie spraw i obrona roszczeń

Grupa Trelleborg może przetwarzać Dane Osobowe użytkowników w celach związanych z wnoszeniem roszczeń, prowadzeniem spraw i obroną roszczeń w mało prawdopodobnych przypadkach sporów.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data transakcji 
 • Inne dane potrzebne do realizacji danego celu

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych jest jego niezbędność do realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na wnoszeniu roszczeń, prowadzeniu spraw i obronie roszczeń, artykuł 6.1 f) rozporządzenia RODO.

4.         Jak długo przechowujemy dane osobowe

Grupa Trelleborg przechowuje Dane Osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że przepisy miejscowego prawa, którym podlega Grupa Trelleborg, zezwalają na dłuższe przechowywanie. Okres przechowywania ustalamy z uwzględnieniem następujących kryteriów: (i) dopóki trwa nasza relacja z użytkownikiem (jako osobą indywidualną lub zatrudnioną przez jednego z naszych klientów korporacyjnych, dostawców bądź współpracujących z nami partnerów, lub media, bądź też jako inwestorem/właścicielem, członkiem zarządu lub analitykiem); (ii) zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, którym podlega Grupa Trelleborg (np. związanymi z podatkami lub księgowością); oraz (iii) zgodnie z tym co wskazane w świetle naszej pozycji prawnej (np. zgodnie z obowiązującymi przepisami o przedawnieniu).

5.         Ujawnianie i przekazywanie Danych Osobowych

Spółki w obrębie Grupy

Grupa Trelleborg może ujawniać przetwarzane Dane Osobowe innym spółkom w obrębie Grupy Trelleborg. Grupa Trelleborg wdrożyła odpowiednie środki zabezpieczające Dane Osobowe na wypadek takiego przekazywania Danych Osobowych użytkowników w obrębie Grupy Trelleborg, zawierając wewnątrzgrupową umowę o przekazywaniu danych i wprowadzając standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej w przypadku każdego takiego przekazania.

Inni odbiorcy

Sądy i zewnętrzni adwokaci: cel przekazywania: prowadzenie spraw, wnoszenie i obrona roszczeń. Podstawa prawna: realizacja uzasadnionych interesów naszych i użytkowników polegających na rozwiązywaniu sporów przez właściwe sądy.

Każdemu następcy w związku ze sprzedażą, fuzją, zbyciem lub reorganizacją: możemy ujawnić Dane Osobowe jako część aktywów nowemu właścicielowi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, pod warunkiem że następca będzie przetwarzał dane w tym samym celu jako Trelleborg.

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Grupy Trelleborg

Ponadto Grupa Trelleborg może ujawniać Dane Osobowe użytkowników podmiotom zewnętrznym, takim jak podwykonawcy i usługodawcy, w celu przetwarzania ich zgodnie z instrukcjami Grupy Trelleborg. W przypadkach, w których takie ujawnienie wiąże się z przekazaniem Danych Osobowych poza UE/EOG, Grupa Trelleborg wymaga, aby umowa pomiędzy przekazującym podmiotem z Grupy Trelleborg a otrzymującym podmiotem zewnętrznym obejmowała standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Alternatywnie, przed takim przekazaniem, wdrażane są inne środki bezpieczeństwa.

6.         Bezpieczeństwo

6.1.      Zobowiązujemy się odpowiednio chronić dostęp do Danych Osobowych użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających, dobieranych w zależności od okoliczności i z uwzględnieniem stopnia zaawansowania technologicznego, kosztów wdrożenia oraz natury, zakresy, kontekstu i celów przetwarzania danych, a także związanych z nim czynników ryzyka. W celu realizacji tego zobowiązania wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne służące ochronie Danych Osobowych użytkowników przed nieupoważnionym lub przypadkowym zniszczeniem, modyfikacją lub ujawnieniem; niewłaściwym wykorzystaniem; uszkodzeniem; kradzieżą lub przypadkową utratą; bądź nieupoważnionym dostępem.

7.         Prawa użytkownika     

7.1.      Prawo do korygowania

Grupa Trelleborg zobowiązuje się wdrożyć środki zgodne z Obowiązującymi Przepisami Prawa dotyczącymi Danych Osobowych, aby przetwarzane Dane Osobowe użytkowników były prawidłowe, kompletne i aktualne. Użytkownik, który stwierdzi, że któreś z dotyczących go Danych Osobowych są niewystarczające, niekompletne lub niepoprawne, ma prawo do ich skorygowania. 

Ponadto, ma także prawo do zażądania dostępu do przetwarzanych przez nas swoich Danych Osobowych.

7.2.      Inne prawa obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Od 25 maja 2018 roku, oprócz prawa do korygowania, w ramach Obowiązujących Przepisów Prawa dotyczących Danych Osobowych użytkownik ma również następujące prawa:

(i)         Dostęp

Użytkownik może poprosić o informację, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane, i, jeśli są, uzyskać do nich dostęp oraz dodatkowe informacje na ich temat, np. dotyczące celów tego przetwarzania. Ponadto użytkownik ma prawo otrzymać kopię przetwarzanych Danych Osobowych. W przypadku złożenia prośby za pośrednictwem środków elektronicznych, informacje zostaną udzielone w powszechnie wykorzystywanym formacie elektronicznym, chyba że użytkownik poprosi o inną formę.

(ii)        Brak zgody na określone formy przetwarzania

Użytkownik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych, przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes, z uwagi na szczególną sytuację użytkownika oraz przetwarzaniu w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik zdecydował się na subskrypcję dostarczaną pocztą e-mail, każda wiadomość e-mail będzie zawierała łatwo dostępną opcję rezygnacji, umożliwiającą wyrejestrowanie się z dalszej komunikacji.

(iii)       Usunięcie

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych w określonych okolicznościach, np. gdy jego Dane Osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

(iv)       Ograniczenie przetwarzania

W określonych okolicznościach, na przykład wtedy, gdy przetwarzanie Danych Osobowych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce ich usunięcia, może zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania jego Danych Osobowych wyłącznie do ich przechowywania.

(v)        Wycofanie zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnej chwili w stopniu, w jakim przetwarzanie to jest zależne od jego zgody.

(vi)       Przenośność danych

Użytkownik może zwrócić się z prośbą o możliwą do odczytania przez komputer kopię Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie jego zgody lub w wyniku konieczności w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem oraz o informację o tym, jakie Dane Osobowe zostały przez niego przekazane Grupie Trelleborg (przenośność danych), a także o przekazanie tych informacji innemu administratorowi danych (w miarę możliwości).

7.3.      Skargi do organu nadzorczego

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawsze ma prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania jego Danych Osobowych do właściwego organu nadzorującego ochronę danych, o ile taka możliwość jest zapewniona przez Obowiązujące Przepisy Prawa dotyczące Danych Osobowych. Informacje o odpowiednim organie nadzorującym ochronę danych można znaleźć tutaj https://www.garanteprivacy.it/home.

8.         Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych lub woli skorzystania z któregoś ze swoich praw bądź uzyskania kopii mechanizmów zabezpieczających stosowanych w celu ochrony Danych Osobowych użytkownika w przypadku ich przekazywania, prosimy o kontakt z Grupą Trelleborg z wykorzystaniem niżej podanych danych kontaktowych.

TWS Italia Spa RM-907676
Via Nazionale Tiburtina 143 IT-00010 Italy

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z administratorem danych